Sökning: "skillnader i läroplaner olika länder"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden skillnader i läroplaner olika länder.

 1. 1. Fostran av framtida medborgare : En kvantitativ jämförelse av Englands och Sveriges läroplan för förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Matilda Bengthsson; [2020]
  Nyckelord :England; Sweden; Curriculum; Preschool; Values; England; Sverige; Läroplan; Förskola; Värden; Värdegrund;

  Sammanfattning : Det finns värden och förväntningar på hur en medborgare bör agera och en medvetenhet kring deras ansvar som medborgare. Läroplanen för förskolan är ett dokument som förklarar vad barn redan i en tidig ålder ska introduceras i för att utvecklas i sin roll som medborgare. LÄS MER

 2. 2. En djupdykning i Skandinaviens simundervisning : En komparativ innehållsanalys av läroplaner och styrdokument i Norge, Sverige och Danmark

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Cameron Wemyss; Kosevic Selma; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syfte med denna studie är att undersöka simundervisningen i skolan för att få en fördjupad förståelse för simning i ämnet idrott och hälsa. Studiens avser att besvara (1) hur simundervisning framställts i läroplaner historiskt i Sverige, Norge och Danmark, (2) hur simundervisning framställs i nuvarande styrdokument för grundskolan i Sverige, Norge och Danmark (3) och om det finns eventuella likheter respektive skillnader i detta material. LÄS MER

 3. 3. Gaps in alignment. A cross-cultural research on intended and received curriculum in Sweden and Germany.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Friedrich Heger; [2012]
  Nyckelord :received curriculum; cross-cultural research on cu;

  Sammanfattning : Bakgrund: TIMMS, PISA och andra internationalla undersökningar har varit viktiga för internationell jämförelse av undervisning och läroplaner. Men inom språkundervisningen saknas fortfarande stora internationellt jämförbara studier. LÄS MER

 4. 4. Likheter och skillnader mellan två lärares matematikundervisning om ental och tiotal inom ramen för årskurs två i Sverige och Libanon Rapport nummer: Ht-2611-015

  C-uppsats,

  Författare :Hiam Jacoub; Lamis Daher; [2011]
  Nyckelord :matematik; lektion; lärare; taluppfattning ental; ;

  Sammanfattning : Vi har valt att analysera två lektioner om ental och tiotal i årskurs 2 i matematikundervisningmellan två länder, Libanon och Sverige. Vårt syfte är att få en inblick i likheter ochskillnader i ett visst moment matematikundervisning i respektive länder. LÄS MER

 5. 5. Elevers förståelse för värdegrunden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Jaana Äikäs de Basulto; [2007]
  Nyckelord :värdegrund;

  Sammanfattning : Lärarutbildningen Examensarbete10 poängAbstrakt___________________________________________________________________________Jaana Äikäs de BasultoElevers förståelse av värdegrunden2007 Antal sidor: 20___________________________________________________________________________Mitt arbete är en del av en internationell jämförande studie. I projektet deltar universitet från Finland, England och Mälardalens högskola i Sverige. LÄS MER