Sökning: "skillnader i offentlig och privat upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden skillnader i offentlig och privat upphandling.

 1. 1. Kommunala beställares kontraktsstyrning av äldreboenden på entreprenad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emma Spånberg; [2015-03-02]
  Nyckelord :privatisering; utkontraktering; kontraktstyrning; äldreomsorg; kvalitet; upphandling; offenlig sektor; styrning;

  Sammanfattning : Under de senaste tjugo åren har det blivit vanligt att välfärdstjänster såsom äldreomsorgläggs ut på entreprenad. Kritiker hävdar ofta att uppdagade fall av kvalitetsbristeri samband med att äldreboenden har övergått i privat regi, talar för attäldreomsorg tillhandahålls bäst när produktionen sker av offentliga utförare. LÄS MER

 2. 2. Upphandling av park- och grönyteskötsel : skillnader och likheter mellan privat och offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Edd Johansson; [2013]
  Nyckelord :upphandling; lagen om offentlig upphandling; LOU; parkskötsel; grönyteskötsel; förfrågningsunderlag; styrdokument;

  Sammanfattning : Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), en lag vars primära syfte är att skapa lika spelregler för alla entreprenörer inom den europeiska unionen (EU) genom att bland annat förhindra diskriminering, korruption och s.k. svågerpolitik bland EU:s statliga och kommunala organisationer. LÄS MER

 3. 3. Offentlig och privat etisk upphandling - En explorativ jämföresle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mirjam Stofkoper; [2012-12-14]
  Nyckelord :CSR; Offentlig upphandling; Intressenter; Uppförandekoder; Stakeholder Theory;

  Sammanfattning : Gräsrotsorganisationer, även kallad Non Governmental Organizations (NGO), och media har på senare år inte bara riktat uppmärksamhet mot multinationella företag, utan även den offentliga verksamhetens konsumtion har granskats. Det har medfört en samhällsdebatt att etiskt ansvar berör även offentlig upphandling. LÄS MER

 4. 4. Därmed inte sagt att det var bättre förr : En studie av olika organisationsformers betydelse för familjerådgivningsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Lena Skogens; [2012]
  Nyckelord :Kommunal; privat; familjerådgivning; organisation; offentlig upphandling.;

  Sammanfattning : De senaste 20 åren har det svenska välfärdsmonopolet genomgått ett systemskifte genom att flera aktörer har tillåtits komma in på den offentliga marknaden. Nära en femtedel av alla anställda inom välfärdssektorn arbetar idag i privat regi. LÄS MER

 5. 5. Finansiellt risktagande i fastighetsbolag - En jämförelse mellan kommunala och privata fastighetsbolag i sydvästra Skåne.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Mejvik; Andreas Warme; [2011]
  Nyckelord :Management of enterprises; Riskhantering.; Hedging; Finansiering; Allmännytta; Fastighetsbolag; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår undersökning visar att det finns betydande skillnader i finansiellt risktagande för kommunala respektive privata fastighetsbolag. Den viktigaste skillnaden är att kommunala fastighetsbolag, som ett resultat av de kan ställa bättre säkerheter och har fler finansieringskällor, är mindre oroade över tillgången på kapital. LÄS MER