Sökning: "skillnader likheter mellan sverige och usa skola"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden skillnader likheter mellan sverige och usa skola.

 1. 1. Elevers kunskaper om djurarter och i vilket sammanhang de sett och lärt sig om dem

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofie Håkansson; Malin Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Arter; artkunskaper; barn; biologisk mångfald; djur; elever; hållbar utveckling; lärandeplatser;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet utgår från en ämnesdidaktisk teori där vikten av artkunskap betonas i ett större sammanhang samt kopplas till lärarrollen. Artkunskap utgör en grund för att elever ska få möjligheten till att kunna se förändringar som sker i naturen och utveckla förståelse för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. När skolan konkurrerar om eleverna : två intervjuer om valfrihet, konkurrens och marknadsföring i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Samuel Claesson; [2005]
  Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; Friskolor; Fristående skolor; Marknadsföring; Konkurrens; Konkurrera; Stockholm; Sverigefinska; Storvretsskolan; Profilering; Kommunala skolor; Valfrihet; relationsmarknadsföringsteori; relationsmarknadsföring; relation;

  Sammanfattning : I SLUTET AV 1980-talet och början av 90-talet skedde stora omvälvningar i svensk skolpolitik som fick följder för den lokala skolan. Detta kom att bli införandet av fristående skolor. En nya era i svensk skolpolitik hade börjat. En era där konkurrens mellan skolor skulle bli vardag. LÄS MER