Sökning: "skillnader mellan bosniska och svenska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden skillnader mellan bosniska och svenska.

 1. 1. Utarbetning av språkpillerböcker skrivna på bosniska/kroatiska/serbiska för barn med BKS som modersmål : En kontrastiv grammatisk analys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Dina Ajanovic; Dalida Korjenic; [2013]
  Nyckelord :Kontrastiv analys; grammatik; språkpiller; BKS; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Projektet ”Språkpiller” har utformats genom ett samarbete mellan logopeder och biblioteken i Östergötland. Projektet syftar till att stimulera språket hos barn med språkstörning och fungerar i första hand som ett komplement till logopedisk behandling (Linköpings kommun, 2012). LÄS MER

 2. 2. Lika barn leka bäst? : Affärskulturella upplevelser från Bosnien & Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Johanna Axen; Julia Dahlin; Aida Muhic; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har i syfte att undersöka och framföra svenska affärsmäns upplevelser av den bosniska affärskulturen. Det vi ville ta reda på var hur svenskar upplevde affärskulturen i landet men även undersöka hur svenskar som är födda i Bosnien och Hercegovina (B&H) upplevde affärskulturen. LÄS MER

 3. 3. Småföretagens företagskultur : en jämförande studie av ett bosniskt och ett svenskt företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Suada Bosancic; [2008]
  Nyckelord :bosnien; hercegovina; ekonomistyrning; företagskultur; medarbetarskap; sverige;

  Sammanfattning : Varje land har i grund och botten starka familjekulturer. Kulturen förföljer oss överallt. Dendefinieras som tankar, känslor, handlingar och produkter. Kulturen bygger på gamlatraditioner, seder, normer och värderingar. LÄS MER

 4. 4. fyra bosniska invandrarnas upplevelse av integration i det svenska samhallet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Elijana Plakalo; [2005]
  Nyckelord :integration;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med min uppsats är att fördjupa förståelsen för hur fyra bosniska invandrare upplever integration i det svenska samhället. I uppsatsen läggs fokus på de fem integrationsdimensionerna, arbetsmarknadsintegration, social integration, medborgerlig integration, boendeintegration samt subjektiv integration då jag betraktar dessa som grundläggande för den enskildes fullständiga integration. LÄS MER