Sökning: "skillnader mellan privat och offentlig verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden skillnader mellan privat och offentlig verksamhet.

 1. 1. Internt arbetsgivarvarumärke : Behålla personal i en kommunal verksamhet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gabriella Körnegård; Elin Ödmark; [2020]
  Nyckelord :Internal employer branding; employee value proposition; intern kommunikation; arbetstillfredsställelse och motivation;

  Sammanfattning : Arbetet med det interna arbetsgivarvarumärket har kommit att bli en viktig del för både privat och offentlig verksamhet för att lyckas med att behålla kompetent personal. Idag syns skillnader mellan privat och offentlig verksamhet i arbetet med det interna arbetsgivarvarumärket eftersomförutsättningarna ser olika ut i de olika verksamheterna. LÄS MER

 2. 2. Privata och offentliga bostadsbolag i Göteborg Stad – en jämförelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Milton Bark; Markus Karlsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The relation between public and private enterprises in different markets has during a longtime been a disputed area within the Swedish political debate. One sector that is comprised ofboth public and private companies is the housing and building market, which will be furtherexplored in this study where the city of Gothenburg is the examined market. LÄS MER

 3. 3. Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Astrid Petersson; Tone Riise Åberg; [2019]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; strategiskt inköp; upphandlande myndigheter; upphandling av konsulttjänster; Business and Economics;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling utgör en betydande del av Sveriges statsbudget, och det finns en ambition från nationellt håll att öka det strategiska inköpsarbetet rörande offentlig upphandling. Tidigare akademiska studier inom inköp har dock främst fokuserat på privat sektor, och forskning som syftar till att förklara hur och varför olika upphandlande myndigheter arbetar mer eller mindre strategiskt med inköp saknas. LÄS MER

 4. 4. SÅ SKILJER SIG ARBETET ÅT : En jämförelse mellan privata och kommunala omsorgschefers arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Susanne Edlund; Amanda Sahlman; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; arbetsbelastning; arbetssituation; omsorgschefer; krav; resurser; privat verksamhet; offentlig verksamhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns likheter och jämföra eventuella skillnader, i arbetsförhållanden för chefer inom offentlig och privat verksamhet. Utifrån studiens resultat analyserades, med hjälp av innehållsanalys, omsorgschefers upplevelser av sin arbetssituation och arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Robotprocessautomatisering i offentlig verksamhet : betydande faktorer vid beslut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bossy Trimark; Henrik Lindvall; [2018]
  Nyckelord :Robotprocessautomatisering; offentlig sektor; RPA; TOE; processautomatisering; technology-organization-environment; beslutsfaktorer; teknikimplementering;

  Sammanfattning : Automatisering med robotar blir mer relevant och förväntas öka framgent. Befintlig forskning på området fokuserar på privata organisationer och effekten av automatiseringen. LÄS MER