Sökning: "skillnader mellan socialdemokraterna och moderaterna"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden skillnader mellan socialdemokraterna och moderaterna.

 1. 1. Den politiska diskursen om integration och mångfald : En kritisk diskursanalys av integration i riksdagsdebatter gällande de tre största partierna.

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Selin Göker; Salma Waheliye; [2020]
  Nyckelord :Integration; Kritisk diskursanalys och nyanländ;

  Sammanfattning : Med hjälp av en kritisk diskursanalys ämnar vi åt att analysera de tre största partiernas diskurs om integration efter flyktingkrisen 2015 och även problempresentationer som förekommer i diskursen. Vårt tillvägagångssätt har varit att analysera 4 debattprotokoll som behandlar fenomenet integration. LÄS MER

 2. 2. Social och situationell prevention i praktiken : En studie om Skellefteå och Ekerö kommuns lokala brottsförebyggande arbete med barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Isabel Lundmark; Jennie Myrén; [2019]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; kriminalpolitik; social prevention; situationell prevention; kriminologi; kommunpolitik;

  Sammanfattning : Den kriminalpolitiska debatten kring ungdomsbrottslighet är ständigt pågående och många olika lösningar diskuteras. Kommunerna måste ta ett stort ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet och hur kommunerna ser på problematiken blir därför avgörande för hur de använder sina resurser för att arbeta brottsförebyggande. LÄS MER

 3. 3. LSS-Politiken : En kvalitativ textanalys av åtta partiers partiprogram

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :LSS; funktionshinderpolitik; partiprogram; diskriminering; personlig assistans;

  Sammanfattning : Frågan om LSS kom att bli en av de hetaste frågorna inför valet 2018. Sparkraven på LSS blev hårt kritiserat när det ledde till att många människor förlorade sin rätt till personlig assistans. LÄS MER

 4. 4. LSS-Politiken : En kvalitativ textanalys av åtta partiers partiprogram

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :LSS; funktionshinderpolitik; partiprogram; diskriminering; personlig assistans;

  Sammanfattning : Frågan om LSS kom att bli en av de hetaste frågorna inför valet 2018. Sparkraven på LSS blev hårt kritiserat när det ledde till att många människor förlorade sin rätt till personlig assistans. LÄS MER

 5. 5. Slaget om väljarna : En analys av politisk kommunikation i ord och bild 2010-2018

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maia Hörstadius Lundblad; John Hollstein Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; framing; agenda setting; valkampanj; valfilm; mediering;

  Sammanfattning : Den här undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys för vilka typer av gestaltningstekniker Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna använder sig av i sina valfilmer under valkampanjerna 2010, 2014 och 2018. Ett kodschema inspirerat av Fairhurst och Sarr i boken “ The art of Framing: Managing the Language of Leadership” har legat till grund för att kunna besvara frågorna “vilka budskap som förs fram i filmerna och hur de gestaltas, hur denna gestaltning förändrats över tid genom valrörelserna och om det i så fall finns skillnader mellan valrörelser och partier. LÄS MER