Sökning: "skillnader mellan sverige och sydafrika"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden skillnader mellan sverige och sydafrika.

 1. 1. Football for Life, så mycket mer än bara fotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Johansson; Eric Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Positive youth development; Teaching Personal and Social Responsibility; Football for Life; FC Rosengård; ungdomar; Life skills;

  Sammanfattning : FC Rosengård bedriver flertalet sociala projekt. Ett av dessa projekt är Football for Life som i Sydafrika har som målsättning att stärka unga kvinnors självbild och rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Hot och våld inom den prehospitala vården : - En beskrivning och jämförelse mellan Sverige och Sydafrika

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Andersson; Maria Bängs; [2017]
  Nyckelord :Threat; Violence; Prehospital; Sweden; South Africa; Hot; Våld; Prehospital; Sverige; Sydafrika;

  Sammanfattning : Introduktion: Prehospital personal utsätts ofta för hot och våld i flera länder. I studien definierats hot/våldstyper som verbala, upplevt hot/obehag, fysiska, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp/närmanden. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om hälsa i Idrott och hälsa – En kvalitativ studie om hur svenska och sydafrikanska lärare uppfattar hälsobegreppet och sin egen hälsoundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Ingebrigtsen; Li Persson; [2014]
  Nyckelord :Hälsa; hälsobegreppet; Idrott och hälsa; hälsounde;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Skolämnet Idrott och hälsas innehåll och syfte har utvecklats genom åren. Från och medskolreformen 1994 är det större fokus på hälsa i styrdokumenten. LÄS MER

 4. 4. Skillnader i kost, fysisk aktivitet och intermittent uthållighet hos elitsatsande juniorfotbollsspelare i Sverige och i Sydafrika

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marie-Louise Dahlberg; [2013]
  Nyckelord :Ekonomi; Fotboll; Kosthållning; YO-YO test;

  Sammanfattning : Resultatet från ett flertal vetenskapliga studier indikerar på att en god kosthållning har en positiv inverkan på idrottsliga prestationer. Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns några skillnader i kostintag, daglig fysisk aktivitet och intermittent uthållighet hos elitsatsande fjortonåriga fotbollspelare vid fotbollsakademier i Sverige och i Sydafrika. LÄS MER

 5. 5. Den anställningsbara personalvetaren : en jämförande studie gällande vilka typer av kompetenser som gör personalvetare anställningsbara i Sverige respektive Sydafrika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linus Andersson; Fredrik Jemt; [2011]
  Nyckelord :Employability; human resources; competence; Sweden; South Africa; Anställningsbarhet; personalvetare; kompetens; Sverige; Sydafrika;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om anställningsbarheten hos personalvetare, med fokus på informella kompetenser, i Sverige och Sydafrika. Studiens syfte var att utifrån ett arbetsgivarperspektiv undersöka vilka typer av kompetenser som gör personalvetare, vilkas yrke är att arbeta med personal- och arbetslivsfrågor på företags personalavdelningar, anställningsbara samt hur dessa typer av kompetenser värderas. LÄS MER