Sökning: "skillnader mellan svt och tv4"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden skillnader mellan svt och tv4.

 1. 1. Förtroende för- och användning avnyhetsmedier under Covid-19 : En kvantitativ studie om medieförtroende och användning av nyhetsmedierunder kris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alfred Lundqvist; Christian Ivarsson; Robin Karlsson Dahlgren; Samuel Andrésen; [2020]
  Nyckelord :public service; commercial media; Covid-19; pandemic; trust; usage; public service; kommersiella medier; Covid-19; pandemi; förtroende; användning;

  Sammanfattning : Detta är en kvantitativ undersökning om svenskars förtroende för svenska nyhetsmedier och hurderas användning av dessa ser ut under Covid-19 pandemin. Studien ämnar ta reda påskillnaderna mellan svenskars förtroende för och användning av public service baserade i densocialt ansvarstagande ideologin, och kommersiella medier baserade i den frihetliga ideologin. LÄS MER

 2. 2. SVT:s nya digitala äventyr : En studie om digitaliseringens och kommersialiseringens påverkan på PublicService med innehållet på SVT Nyheters Facebook-sida som exempel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Zandbergs; [2015]
  Nyckelord :Digitalisation; Commercialisation; Public Service; Soft News; Digitalisering; Kommersialisering; Public Service; Soft News;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur SVT:s nyhetsrapportering ser ut på Facebook för att se om dess användande har lett till en kommersialisering, samt för att ge ett exempel på hur SVT har agerat mot två utmaningar, kommersialiseringen och digitaliseringen av medier. Genom att belysa skillnaderna och likheterna mellan Facebook-sidorna SVT Nyheter och TV4 Nyheterna, ska man kunna se om SVT lever upp till Public Services löften. LÄS MER

 3. 3. Män och kvinnor i den mediala offentligheten : En jämförelse mellan Aktuellt och TV4 Nyheternas rapportering kring valrörelserna 2010 samt 2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Filippa Olsson; Saga Palmér; [2015]
  Nyckelord :Media; TV-nyheter; Politik; Genussystem; Valbevakning;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka huruvida det finns skillnader i framställningen av partiledarna i TV4 Nyheterna och Svt:s Aktuellt under sista veckan före de två senaste riksdagsvalen. Vi har valt att utgår ifrån om de eventuella skillnaderna grundar sig i partiledarnas könstillhörighet – om partiledarna får olika frågor eller framställs olika beroende på om de är män eller kvinnor. LÄS MER

 4. 4. God morgon makthavare : Hur manliga och kvinnliga makthavare framställs i Nyhetsmorgon respektive Gomorron Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Sandra Moreira; Sarah Norén; [2012]
  Nyckelord :Genus; Makthavare; SVT; TV4; Nyhetsmorgon; Gomorron Sverige; Nyheter;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ och kvantitativ studie som undersöker hur kvinnliga och manliga makthavare framställs i TV4:s och SVT:s morgonprogram Nyhetsmorgon och Gomorron Sverige. Vidare undersöks om det är några skillnader mellan den kommersiella kanalen respektive den public service-ägda kanalen i bemötandet och framställningen av makthavare i morgonprogrammen. LÄS MER

 5. 5. Rapport och Nyheterna : - innehållsanalys av deras gemensamma nyheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Frida Klaxman; [2006]
  Nyckelord :Nyheter; nyhetsvärdering; innehållsanalys; kommersiell-tv; public service; Rapport SVT ; Nyheterna TV4 ;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate contents in the news in order to search for similarities between the two television news reports, Rapport and Nyheterna. The news features that I examined in my investigation were broadcast in April and May 2006. LÄS MER