Sökning: "skillnader mellan syrien och sverige"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden skillnader mellan syrien och sverige.

 1. 1. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. Sysselsättning i Sverige : En studie om skillnader i sysselsättningsgrad mellan svenskar och utrikesfödda

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Johansson; [2017]
  Nyckelord :Utrikesfödda; Afghanistan; Irak; Syrien; sysselsättning; högskoleutbildning; ålder; kön; invandrare; flyktingar;

  Sammanfattning : Den svenska migrationen karakteriseras av en stor invandring, vilken nådde en rekordhög nivå under år 2015. Det är framförallt Afghanistan, Irak och Syrien som står för majoriteten av invandringen till Sverige från år 2010 och framåt. LÄS MER

 3. 3. Flyktingsituationen ur tre perspektiv : En kvalitativ studie om nyhetsrapporteringen i Sverige, Frankrike och Turkiet under flyktingsituationen 2015

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Helin Pakdemir; Viola Fakhari; [2017]
  Nyckelord :Diskursanalys; flyktingsituation; nyhetsfaktor; nyhetsvärdering; Syrien; flyktingkris;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar en kvalitativ kritisk textanalys av nyhetsrapporteringen i Sverige, Frankrike och Turkiet kring flyktingsituationen år 2015 med fokus på ländernas största dagstidningar: Dagens Nyheter, Le Monde och Hürriyet. Studiens material bygger på sammanlagt tolv artiklar, fyra från varje dagstidning, hämtat från DN, Le Monde och Hürriyet som är publicerade under november månad år 2015 – tidsperioden då ämnet var högst aktuellt. LÄS MER

 4. 4. Nationell kultur och identitet i en lärobok i arabiska

  Kandidat-uppsats, Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Amar Tamim; [2009]
  Nyckelord :Identitet; arabisk kultur; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Läroböcker som används i undervisningen i arabiska som modersmål importeras från arabiska länder, bland annat Syrien, Libanon och Jordanien. På grund av stora skillnader mellan utbildningar och undervisningsmetoderna i arabiska skolor och i svenska skolor vill jag genom min uppsats undersöka och analysera en av dessa böcker som används i undervisningen här i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Tre matematikböcker - Språklig analys av en svensk, en syrisk och en libanesisk matematikbok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Fredrik Dahlberg; [2008-12-17]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; matematik; arabiska;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår från forskningsrapporter som visar att andraspråkselever har sämre resultat i skolämnet matematik än andra elever. Främst behandlas de svårigheter som problemlösningsuppgifter medför för andraspråkselever. LÄS MER