Sökning: "skillnader och likheter mellan islam kristendom och judendom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden skillnader och likheter mellan islam kristendom och judendom.

 1. 1. Abraham, stamfadern till de mest omtalade religionerna : En diskursanalys av svenska läroböcker inom religionskunskapsämnet för årskurserna ett till tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tilia Volt; Madeleine Skär; [2016]
  Nyckelord :Abrahamitiska religioner; Diskursanalys; Läroböcker; Läroplaner; explicita och implicita värderingar;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att belysa hur de tre abrahamitiska religionerna kristendom, judendom och islam framställs över tid i svenska religionsläroböcker från 1975 till 2013. Metoden som används är en diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Religion och demokrati i Sydafrika och i Sverige : en jämförelse mellan Lpo 94 och Revised National Curriculum Statement for Schools (Grades R-9)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Johanna Lindgren; [2003]
  Nyckelord :religionsdidaktik; kursplan; läroplan; Lpo 94; grundkola; religionskunskap; skolpolitik; värdegrund;

  Sammanfattning : Detta är en komparativ uppsats som beskriver likheter och skillnader mellan Sydafrikas läroplan, Revised National Curriculum Statement for Schools (Grades R-9), Svenska läroplanen Lpo 94 och kursplanen i religion. Hur en läroplan utformas beror mycket på landets historia. LÄS MER