Sökning: "skillnader och likheter mellan sverige och norge"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden skillnader och likheter mellan sverige och norge.

 1. 1. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Leo Krantz; [2019]
  Nyckelord :scrapie; nor98; prionsjukdomar; nervcell; encefalopati;

  Sammanfattning : Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och människor. Hos djur finns sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), chronic wasting disease, scrapie och nor98. Sjukdomarna orsakar stor skada, bl.a. LÄS MER

 2. 2. How the Nordic countries approach CSR and MSI : A study of firms’ CSR actions. The Nordic model.

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elisabeth Axelson; [2018]
  Nyckelord :corporate social responsibility; sustainable development; Nordic model; institutions; multi-stakeholder initiatives; UN Global Compact; SDGs.; CSR; företags samhällsansvar; hållbar utveckling; nordisk modell; institutioner; multi-stakeholder initiatives; UN Global Compact; SDGs.;

  Sammanfattning : There is an increasing demand for the private sector to include corporate social responsibility in their business and everyday work. This thesis has studied the corporate responsibility of firms in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden), compared with firms in 18 other OECD countries. LÄS MER

 3. 3. For better or for worse : A study on the impact of exchange rate volatility on trade

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonathan Hillgren; Emma Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Volatility; exchange rate; trade; export; import; GARCH; ARDL; Bounds; euro; financial crisis and oil price index; Volatilitet; växelkurs; handel; export; import; GARCH; ARDL; Bounds; euro; finanskrisen och oljeprisindex;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i finansiering, Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT-2017 Författare: Emma Magnusson & Jonathan Hillgren Handledare: Håkan Locking Examinator: Andreas Stephan Titel: For better or for worse – A study on the impact of exchange rate volatility on trade   Bakgrund: Växelkurssvängningar har studerats av flertalet forskare då detta anses vara en osäkerhet vars effekt inte är säkerställd. Då internationell handel är en viktig faktor för tillväxt och välstånd i en nation är dess samband med volatiliteten betydelsefullt att fastställa för att identifiera huruvida inverkan på landet är positiv eller negativ. LÄS MER

 4. 4. Bakom den stängda dörren. En litteraturstudie om undervisningspraktiker i individuell instrumentalundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Gustafsson; Malin Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en litteraturstudie som syftar till att undersöka vad forskning säger om individuell instrumentalundervisning. Studien behandlar kontexter i Sverige, Norge, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Thailand, Sydkorea och USA. LÄS MER

 5. 5. Preference for breeding goal traits among Swedish and Norwegian dairy farmers : associations between preference and herd characteristics

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Torgunn Aslaug Skjerve; [2017]
  Nyckelord :farmer’s preference; dairy cow; breeding goal;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate similarities and differences among Norwegian and Swedish dairy farmers’ preference for breeding goal traits, and compare systematic effects within each country. The specific objectives were to analyse variation in ranking among farmers, and derivate relevant clusters using cluster analysis. LÄS MER