Sökning: "skillnader och likheter mellan sverige och norge"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden skillnader och likheter mellan sverige och norge.

 1. 1. Kvinnokonventionens status i Norden : En aktiv kamp för jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Isabelle Byberg; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; Kvinnokonventionen; implementering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har behandlat den internationella kvinnokonventionen. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur de fyra grannländerna Sverige, Finland, Norge och Danmark har implementerat konventionen genom att betrakta de åtgärder som vidtagits. LÄS MER

 2. 2. Lekmannadomare i Sverige och Norge - en komparativ analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Hertel; [2021]
  Nyckelord :Lekmannadomare; nämndemän; komparativ rätt; lay judges; processrätt; criminal procedure; comparative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lekmannadomare har en viktig roll i såväl det svenska som norska rättsväsendet. I båda länderna har användandet av lekmannadomare en lång historisk bakgrund. Lekmannadomares roll har skiftat över tiden i båda länderna. I nutid finns stora likheter mellan nämndemannasystemen i Sverige och Norge. LÄS MER

 3. 3. Djuromvårdnad inom anestesi i olika länder : en jämförelse av utbildning, ansvar och arbetsuppgifter för djursjukskötare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jenny Guillen; Stina Svalin; [2021]
  Nyckelord :Bachelor´s degree; bachelorutbildning; college; masterprogram; universitet;

  Sammanfattning : En legitimerad djursjukskötare i Sverige som besitter reell och formell kompetens får utföra arbetsuppgifter självständigt och bär själv ansvaret för hur denne fullgör momenten. För att bli legitimerad som djursjukskötare behöver denne ha genomgått och blivit godkänd på Djursjukskötarprogrammets bachelorutbildning (180 högskolepoäng) på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och därefter ansöka om legitimation hos Jordbruksverket. LÄS MER

 4. 4. Efterlevandeskydd för sambor - En redogörelse för signifikativa skillnader och likheter mellan regleringen i Sverige, Danmark och Norge.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Fyhr Larsson; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; efterlevandeskydd; sambor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden there has been a longstanding debate in regards to the legal provisions for surviving cohabitants. The question gained attention in particular after the sudden passing of the famous swedish author, Stieg Larsson, and the following legal dispute. LÄS MER

 5. 5. En jämförande studie mellan Canvas och Moodle : Att skapa kursinnehåll genom GUI och API

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Åsa Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :Canvas; Moodle; LMS; REST API; Lärplattform; Jämförelse Canvas och Moodle;

  Sammanfattning : Ingen hade nog förväntat sig att världen skulle drabbas av den Covid-19 pandemi som började spridas 2019, och som än idag hänger i juni 2021. En långdragen världsomfattande kris. Det är dock inte den enda typ av kris som kan uppstå, skogsbränder och skolskjutning är även exempel på kriser och något vi sett ske flera gånger tidigare. LÄS MER