Sökning: "skilsmässa sociologi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden skilsmässa sociologi.

 1. 1. Relationer som går i arv? : En kvalitativ studie om vuxna skilsmässobarns syn på relationer.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Zin Kizilkaya; Dilan Öztürk; [2016]
  Nyckelord :Marriage; Divorce; Children with Divorce Parents; Relationship; Trust; Äktenskap; Skilsmässa; Skilsmässobarn; Relationer; Tillit;

  Sammanfattning : Syftetmed denna studie äratt studerade subjektiva tankarna kring äktenskap,skilsmässasamt påverkningsgraden av föräldrarnas skilsmässa hos vuxna skilsmässobarn. Det utfördes sex kvalitativa intervjuer med fyra kvinnor och tremän,i åldrarna 18-26 somallavar bosatta i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas familjen av en skilsmässa och dess förändringar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nina Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :skilsmässa; barn; kriser; relationer; familjer; roller; Social Sciences;

  Sammanfattning : I det här arbetet vill jag behandla skilsmässor och hur det påverkar föräldrarna och barnen, men framförallt hur det förändrar familjen som grupp. Oftast lägger vi den största vikten vid barnets behov, men vi gör det utifrån en vuxens tankar och ”förstånd”. LÄS MER

 3. 3. Nu eller Aldrig – Skilsmässor ur kvinnors perspektiv i Kosovo

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Vlora Krasniqi; [2011]
  Nyckelord :skilsmässa; Kosovo; kvinnor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer undersöka en grupp kvinnors erfarenheter kring skilsmässa. Jag finner det intressant att studera vad som gjort att dessa kvinnor tagit steget till att skilja sig, samt hur föreställningar om parrelationer, kärlek och familj hänger samman. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet hos kvinnor med fibromyalgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Tom Jansson; Sofia Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Fibromyalgia; Quality of life; Women; Fibromyalgi; Livskvalitet; Kvinnor;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe how women with fibromyalgia experienced their quality of life. The method used was a literature study with a descriptive design. The search for scientific articles was done by the databases Academic Search Elite, CINAHL, Medline via PubMed and Cohrane Library. LÄS MER