Sökning: "skilsmässa"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet skilsmässa.

 1. 1. “Nu ses vi typ varannan vecka” : Skilsmässobarns reflektioner kring kontakt och umgänge med föräldrarna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eja Siilakka; Stella Olsson Seraféas; [2021]
  Nyckelord :Skilsmässa; ungdomar; umgänge och personlig kontakt;

  Sammanfattning : Syftet med denna fenomenologiska studie är att undersöka hur individer vars föräldrar skiltsig upplever att den personliga kontakten till och umgänget med föräldrarna har förändrats,när skilsmässan skedde mellan föräldrarna i barnets tonår. Tidigare forskning inom ämnet harfokuserat på barnets hälsa och har främst varit kvantitativa undersökningar. LÄS MER

 2. 2. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER

 3. 3. Problematisk skolfrånvaro - En kvalitativ studie baserad på hur skolan arbetar med elever som slutar gå till skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :Grundskolans högstadieelever; Inkludering; Problematisk skolfrånvaro; Psykisk ohälsa; Systemteori;

  Sammanfattning : Empirin summeras genom att hävda att psykisk ohälsa är det största skälet till att elever isolerar sig från skolan och detta kan grunda sig i djupgående familjerelaterade problem där eleven har utvecklat sin psykiska ohälsa av de slitningar och negativa följder som kan medföljas av en skilsmässa. När elevens frånvaro blir större och större, är det svårt att återvända på grund av att eleven halkat efter i skolarbetet och det blir även kämpigt att möta klasskamraters frågor. LÄS MER

 4. 4. Adult Children of Divorce : Stress and Well-Being

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emmie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Adult children of divorce; stress; well-being; HPA axis; dysregulated cortisol levels; Vuxna skilsmässobarn; stress; välbefinnande; HPA axeln; oregelbundna kortisol nivåer;

  Sammanfattning : Parental divorce has not only been associated with negative long-term effects for children of divorce (CD), but also for adult children of divorce (ACD). ACD more often have poorer mental well-being than adult children of marriage (ACM). Neurological research further suggests that ACD have lower baseline levels of the “stress hormone” cortisol. LÄS MER

 5. 5. Sambo - mer än att sambo: En studie av sambobegreppet i offentligrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Bergstrand; [2020]
  Nyckelord :offentligrätt; socialrätt; familjerätt; sambo; samboskap; bostadsbidrag; utmätning; parboendegarantin; välfärd; diskursanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study examines the construction and boundaries of the legal definition of cohabitation as well as the relation’s consequences in public law decisions, examining housing allowance, distraint, and the right to cohabit in nursing homes. Cohabitation lacks the marital formalities, such as marriage and divorce, and is therefore inherently an informal relationship. LÄS MER