Sökning: "skissande"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet skissande.

 1. 1. Slappna av i väntrummet : En studie om hur produktdesign kan stötta patienter i väntrummet innan en gynekologisk cellprovtagning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Ebba Dahlgren; [2023]
  Nyckelord :product design; pap smear; pap test; user centered design; stress; anxiety; produktdesign; gynekologiskt cellprov; användarcentrerad design; stress; oro;

  Sammanfattning : Att gå på en gynekologisk cellprovtagning är något flera kvinnor tycker är obekvämt. Det upplevs som ett oroligt och obehagligt möte. LÄS MER

 2. 2. Är inte skiss bara för esteter? : Utveckling av elevers skissande i kursen Teknik 1

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elisabeth Daram Westling; [2023]
  Nyckelord :teknik; arkitektur; design; foresight; innovationer; humanteknologi;

  Sammanfattning : This short study concerns introduction of sketching by hand, in three first year classes in the Technology Programme at a Swedish Gymnasium. The purpose with the study has been the searching of ways to unfold 1) the student’s approach to sketching 2) their sketching skills 3) the development of a teacher’s didactic tools for sketching in the Technology Programme. LÄS MER

 3. 3. ’Novis’ skiss : en studie om förhållandet mellan tid och skiss för landskapsarkitektstudenter på grundnivå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Evelina Larsson; [2023]
  Nyckelord :skiss; tid; process; kvalitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats riktar sig till landskapsarkitektstudenter på grundnivå och har som syfte att undersöka förhållandet mellan skissen och tiden. Jag vill undersöka vilken betydelse skissandet har för landskapsarkitekten för att en gestaltningsprocess ska ta sig framåt samt på vilket sätt fördelning av tid påverkar resultatet. LÄS MER

 4. 4. Grönska i stadens små rum : omgestaltning av en lastgata till gröna vistelseytor på Norrmalm, Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elsa Drettner; [2023]
  Nyckelord :fickparker; förtätning; urban grönska; sociala mötesplatser; stockholms arkitekturpolicy;

  Sammanfattning : Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Samtidigt står delar av Stockholm för de absolut mest tätbefolkade områdena i Europa. Stockholms innerstad har en genomsnittlig befolkningstäthet på över 9000 invånare per kvadratkilometer, och en del av Södermalm utgör den sjätte mest tätbefolkade kvadratkilometern i hela Europa. LÄS MER

 5. 5. Hur Används Generativ Ai Av Ux-Designers För Skissande? : En kvalitativ studie om UX-designers användning av generativ AI inom skissarbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Atoosa Falsafi; Kiattisak Wongphayak; [2023]
  Nyckelord :Generative AI; AI Tools; UX designer; design process; concept development; sketching; HCI; HAII; Fitts list; MABA-MABA.; Generativ AI; AI-verktyg; UX-designer; designprocess; konceptutveckling; skissa; MDI; MAII; Fitts lista; MABA-MABA.;

  Sammanfattning : Generativ AI är ett fenomen som har blivit populärt under de senaste åren vilket har medfört utvecklingen av AI-verktyg. Dessa verktyg kan lösa specifika lösningar inom olika fält inklusive inom UX-design. Där en ny aspekt av Mänsklig-Dator-Interaktion (MDI) har utvecklats mot Människa-AI-Interaktion (MAII). LÄS MER