Sökning: "skisstekniker"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet skisstekniker.

 1. 1. Närmare naturen : ett förslag på en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Bäckström; Emil Olsson; [2019]
  Nyckelord :Friluftsliv; hälsa; naturstråk; naturområde; Svinskinnsskogen;

  Sammanfattning : I dagens samhälle där stress ofta är en del av människors vardag är det viktigt att hitta tid och rum för återhämtning. Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv påverkan på människors hälsa och välmående. LÄS MER

 2. 2. Undersöka genom att skissa : en metod att uppleva en plats genom olika skisstekniker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Holmberg; [2019]
  Nyckelord :platsanalys; platsbesök; skissa; skisstekniker;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter använder ofta skissen för att utforska och att förmedla idéer. Men skissandet kan även vara en del av ett analysskede, exempelvis vid ett platsbesök där en befintlig plats analyseras med dess skala, linjer, topografi med mera. LÄS MER

 3. 3. Tryckta Texturer : Färgade Floder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :EVELINA TUFVESSON; [2013]
  Nyckelord :Textildesign; Mönster; Digitaltryck; Skissteknik; Textiltryck; Metervara;

  Sammanfattning : Tryckta Texturer – Färgade Floder, är ett lekfullt undersökande i hur man kan skapa mönster med illusioner av struktur på textil. Inspiration till projektet hämtas i vattnets böljande former, dess färgskiftningar och blanka yta. LÄS MER

 4. 4. Tryckta Texturer : Färgade Floder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Evelina Tufvesson; [2011]
  Nyckelord :textildesign; digitaltryck; skissteknik; textile design; pattern; digital print; sketching techniques; mönster; textiltryck; metervara;

  Sammanfattning : Tryckta Texturer – Färgade Floder, är ett lekfullt undersökande i hur man kan skapa mönster med illusioner av struktur på textil. Inspiration till projektet hämtas i vattnets böljande former, dess färgskiftningar och blanka yta. LÄS MER