Sökning: "skivbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet skivbolag.

 1. 1. Skivbolagens ledarskap : Majorbolagens ledarskap i den kreativa processen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Nordlund; Hallberg Oscar; David Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; the music industry; organizational structure; record label; organizational change; the creative process; entrepreneurship.; Ledarskap; musikindustrin; organisationsstruktur; skivbolag; organisationsförändring; den kreativa processen; entreprenörskap.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av ledarskapets roll i den kreativaprocessen inom majorbolagens organisationsstrukturer, samt på vilka sätt ledarskapet styr denkreativa processen. Ledarskapets betydelse i den kreativa processen diskuteras kring olikasituationer samt omgivningen och dess krav som styr marknaden och dess förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. SPOTIFY – EN VÄRLD AV LÖFTEN : En kritisk analys av spotifys förmedling av artisters identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Dolores Huremovic; [2021]
  Nyckelord :Spotify; streaming; retorik; plattformisering;

  Sammanfattning : 2018 lanserade musikstreamingtjänsten Spotify den egna plattformen Spotify for artists som riktar sig till artister och möjliggör självständig distribution av musik till plattformen. Där kan artister ladda upp musik utan mellanhänder som skivbolag. LÄS MER

 3. 3. Att etablera sig i musikbranschen : Ett praktiskt försök att få in en fot i popmusikindustrin

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Sebastian Meyer Hagberg; [2021]
  Nyckelord :Music production; pitch; publishing; pop music; network; songwriter; A R; Musikproduktion; pitch; förlag; popmusik; nätverk; låtskrivare; A R;

  Sammanfattning : This master dissertation is an attempt to find the best way for a young and aspiring music producer or songwriter to start a career within the pop music industry. The aim of the project is to gain knowledge from the process of pitching music to publishers, record labels and artists and to improve that process with the knowledge gained. LÄS MER

 4. 4. En oberoende musikers affärsmodell : Hur används nätverk i affärsmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Lenndin; Linnea Junkka; [2020]
  Nyckelord :affärsmodell; nätverk; musik; musiker; innovation; inkubator;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord på uppdrag av inkubatorn Expression Umeå, som tillsammans med Tillväxtverket arbetar med ett forskningsprojekt för affärsmodeller för den kulturella näringen. Digitaliseringen har medfört att musiker kan arbeta mer oberoende och producera musik självständigt utan att vara kontrakterade av skivbolag. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning i svenska skivbolag : en kvalitativ studie om hur svenska skivbolags ekonomistyrning karaktäriseras utifrån ett traditionellt och modernt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Lejdeby; Gustav Ewerklou; [2020]
  Nyckelord :Traditional management accounting; Modern management accounting; Management Accounting; Organization structure; Control vs Empowerment; Traditional budgeting; Beyond Budgeting; Activity-based costing; Performance measurements; Record labels; Music industry; Popular Culture; raditionell ekonomistyrning; Modern verksamhetsstyrning; Management Accounting; Organisationsstruktur; Control vs Empowerment; Traditionell budgetering; Beyond Budgeting; ABC-kalkylering; Prestationsmätning; Skivbolag; Musikbranschen; Populärkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har riktats kritik mot den traditionella ekonomistyrningen vilket har gjort att moderna styrmetoder och verktyg växt fram för att komplettera ekonomistyrningen. De faktorer som tvingat fram den moderna styrningen går även att se i musikbranschen. LÄS MER