Sökning: "skivbranschen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet skivbranschen.

 1. 1. Tre skivbranschverksamma spekulerar : Är fullängdsalbum och fysisk skivdistribution snart ett minne blott?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Filip Westgärds; [2017]
  Nyckelord :Skivbranschen; Musikbranschen; Skivindustrin; Musikindustrin; Album; Singel; CDSkiva; Vinylskiva; Streaming; Musikkonsument;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur skivbranschverksamma personer kan resonera kring inspelning av fullängdsalbum samt distribution av dessa nu i en tid när musik distribueras såväl genom digitala releaser som fysiska utgivningar. Forskningsfrågorna behandlar hur dessa personer ser på den intresseförändring som skett under de senaste 20 åren inom branschen gällande inspelning av fullängdsalbum, samt om man helst väljer att släppa musik digitalt eller på ett fysiskt medium. LÄS MER

 2. 2. Artiststrategier - Där kultur möter kommersialism i den svenska skivbranschen

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Mirja Bokholm; Anna Savostina; [2011]
  Nyckelord :Strategy; Music industry; Commersialism; Culture business; Arts management;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the process where strategies for music artists are created by record companies. We describe and analyze how decisions regarding signing, distribution, marketing, bookings and co-operations are made. Through our study we find that the strategy process can be described as a pattern according to Mintzberg's definition. LÄS MER

 3. 3. Död eller levande? : Vad anser branschfolk i skivbolagen om bolagens positionoch roll i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Vincent Bell; [2011]
  Nyckelord :Musikbranschen; skivbolag; skivbranschen; internet; fildelning; marknadsföring; artist; Spotify; IFPI; STIM; SOM;

  Sammanfattning : I denna uppsats läggs fokus på skivbranschen och vad folk inom branschen anser omdess funktion och roll.Syftet med uppsatsen är att återge skivbolagens egna tankar och åsikter och jämföradessa med årsredovisningar från branschorganisationer, rapporter, litteratur,vetenskapliga artiklar samt den allmänna uppfattningen hämtad från blogg- ochforuminlägg och tidningsartiklar. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller icke vara : - en analys av svensk skivindustri

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

  Författare :Filip Kutrzeba; Martin Thalström; [2007]
  Nyckelord :Skivindustri; Nedladdning; Marknadsföring; Attitydförändring;

  Sammanfattning : Svensk skivindustri har från år 2000 till 2006 förlorat cirka 50 procent av sin totala omsättning i försäljning av fonogram. Flertalet förklaringar till denna nedgång finns att tillgå men ingen har hitintills lagt fram något konkret förslag på hur man ska kunna vända denna negativa utveckling. LÄS MER

 5. 5. Långsiktiga strategier för den svenska skivbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sanna Lindé; [2006]
  Nyckelord :Den svenska skivbranschen; långsiktiga strategier; Marknadsutveckling; Produktutveckling; Målsyn; Processyn; omorientering av produkt; produktvariation; Organisationsmodell; Product line-stretching;

  Sammanfattning : Den här undersökningen beskriver hur den svenska skivbranschen skall överleva vid nya teknikskiften. Syftet med undersökning är att genom en fallstudie få en djup förståelse och kunskap om hur branschen och dess externa faktorer ser ut, och därefter analysera och utvärdera tre företag i skivbranschen och dess långsiktiga strategier. LÄS MER