Sökning: "skjuvkraft"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet skjuvkraft.

 1. 1. Study of glue-laminated timber connections with high fire resistance using expanded steel tubes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Ronstad; Niklas Ek; [2018]
  Nyckelord :Expanded steel tubes; Glue-laminated timber; Fire resistance; Glue-laminated timber connection; Expanderade ståltuber; Limträ; Brandmotstånd; Limträförband;

  Sammanfattning : A key factor regarding fire safety of timber buildings is the performance of connections between the structural elements, since this determines the load-carrying capacity of the structure. Traditional timber connections do generally perform poorly in a fire compared to surrounding parts since the joints often consist of exposed metal parts and cavities which locally decreases the fire resistance. LÄS MER

 2. 2. Bindningsstyrkan mellan CoCr och porslin utifrån olika förbehandlingar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Marie Byman; Evalotta Kelemen; [2018]
  Nyckelord :Bindningsstyrka; CoCr; Kobolt-krom; porslin; bond strength; cobalt-chrome; porcelain; skjuvkraft; shear strength;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med föreliggande studie var att undersöka om olika förbehandlingar av metallens yta påverkar bindningsstyrkan mellan CoCr och porslin. Material och metod Sexton metallbasar med totalt 64 porslinscylindrar tillverkades genom gjutning av CoCr och porslinsuppläggning (de olika skikten; bondingagent, opak och dentin). LÄS MER

 3. 3. Ensidesfästat fästelement : Framtagning av ensidesfästande fästelement

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Sebastian Franklin; Felix Liljeberg; [2016]
  Nyckelord :screw; fastener; onesided; onesided fastener; pallet racking; pallet; racking; skruv; ensidesfästat; ensidesfästad; fästelement; solidworks; simulation; pallställ; stallage; produktutveckling; expander; slagtest;

  Sammanfattning : The assignment, which has been carried out on behalf of Troax AB was to develop suggestions on one sided fasteners that will be used to attach the anti-collapse system for pallet racks. The problem, as it is today, is that the installers of the mesh panels for the anti-collapse system find it difficult to reach behind and inside the pallet racking beam when they screw together the screw and the nut to hold up the anti-collapse system. LÄS MER

 4. 4. Robusthet hos miljonprogrammets prefabricerade betongkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Henrik Nilsson; Simon Larsson; [2015]
  Nyckelord :robusthet; prefab; miljonprogrammet; prefabricerade; betongelement; betongkonstruktioner; fortskridande ras; collapse resistance; robustness; structural integrity; million program era; precast; concrete structure; disproportionate collapse; progressive collapse; collapse; alternativ lastväg; alternative load paths; dragband; väsentlig bärverksdel; olyckslast;

  Sammanfattning : Elementbyggnad medför ofta problem, dels på grund av avsaknaden av naturliga kopplingar mellan dess element, dels kring hur konstruktionen i dess utformning ska motstå fortskridande ras. Med fortskridande ras avses det förlopp som uppstår då kollaps av en enskild bärverksdel sprids till intilliggande konstruktion. LÄS MER