Sökning: "skjuvning"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet skjuvning.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. Temperature dependency of rheological properites of different dispersions containing microfibrillated cellulose

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Johanna Swanelius; [2022]
  Nyckelord :Microfibrillated cellulose; MFC; waxy maize starch; rheology; temperature; viscosity; complex viscosity; stready shear viscosity curve; amplitude sweep; dry content; dynamic rotational rheometer; Mikrofibrillerad cellulosa; MFC; vaxartad majsstärkelse; reologi; temperatur; viskositet; komplex viskositet; flödeskurva; amplitudsvep; torrhalt; dynamisk reometer;

  Sammanfattning : Today, the focus lies on the state of the environment and how we can choose more sustainable alternatives to oil based materials. One material of interest is microfibrillated cellulose (MFC). LÄS MER

 3. 3. DURABILITY STUDY OF REJUVENATED RAP BINDERS

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :An Na Lay; [2022]
  Nyckelord :RAP reclaimed asphalt pavement ; rejuvenator; bitumen; rheology; ageing; RAP; bitumen; föryngringsmedel; reologi; åldring;

  Sammanfattning : När priset på naturtillgångar ökar samt att industrier måste ställa om till en mer hållbar verksamhet innebär detta även en omställning för asfaltsindustrin. Ett sätt för att använda mer återvunnet material i asfaltsindustri är att använda bindemedlet från gammal asfaltsmassa (eng.: reclaimed asphalt pavement, RAP). LÄS MER

 4. 4. Framtagning av koncept för en ergonomisk materialhantering i en tillverkningsgrupp

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Amanda Abrahamsson; Camilla Wilsson; [2022]
  Nyckelord :Ergonomi; belastning;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan. Arbetet behandlar konceptframtagning för en arbetsplats i en tillverkningsgrupp. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of a testing method for shear stiffness properties for cross laminated timber

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Calle Lind; [2022]
  Nyckelord :CLT; cross laminated timber; EN 16351; four-point bending; rolling shear modulus; FE-modelling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cross laminated timber (CLT) is an engineered wood product that was first developed in the 1990s. Since then it has grown in popularity thanks to its many advantages such as: low environment impact, high degree of prefabrication and low weight. As the material is relatively new the standardization process is still in the early stages. LÄS MER