Sökning: "skog"

Visar resultat 1 - 5 av 1367 uppsatser innehållade ordet skog.

 1. 1. Sagans förtrollade skog En ekokritisk studie om människans möte med naturen i den bauerska sagovärlden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Englöf; [2020]
  Nyckelord :Sagor; skog; natur; sagoväsen; John Bauer; ekokritik; antropocentrism biocentrism; besjälning; antropomorfism; Bland tomtar och troll;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker människans möte med sagans förtrolla(n)de skog i tre sagor från tidigt 1900-tal: Jeanna Oterdahls ”Prinsen utan skugga”, Helena Nybloms ”Oskuldens vandring” och Elsa Beskows ”När trollmor skötte kungens storbyk”. Sagorna gavs första gången ut i jultidningen Bland tomtar och troll, och alla innehåller bilder av illustratören John Bauer. LÄS MER

 2. 2. Musiktraditioner i grundskolan : "Jag kan inte tänka mig en avslutning utan musik"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ellinor Skog; [2020]
  Nyckelord :Traditioner; riter; grundskolan; Luciafirande; skolavslutning; skolkör; rektorer.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skogen ur barns perspektiv : En intervjustudie om hur barn resonerar kring skogen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Lindbohm; Elin Olausson; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; genus; lek; skog;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att belysa hur barn resonerar kring skogen och hur de använder skogen, samt att undersöka om flickors och pojkars resonemang kring- och vad de använder skogen till skiljer sig åt. Kvalitativa intervjuer av 26 barn (11 flickor och 15 pojkar) i åldrarna tre till fem år på fyra kommunala förskolor i mellansverige har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Köttet och klimatet : En studie om konkurrerande institutionella logiker i en organisationFörfattare:

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Agnes Carstedt; Wilma Skog; Filippa von Heideken; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ersättning enligt 19 § skogsvårdslagen : En genomgång av skogsvårdslagens tillstånds- och ersättningsbestämmelser avseende fjällnära skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christoffer Hedin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER