Sökning: "skogliga ekosystemtjänster"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden skogliga ekosystemtjänster.

 1. 1. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karolina Tanse; [2021]
  Nyckelord :energy; climate; forest; nature conservation; policy analysis; policy implementation; policy perception; stakeholders; beslutsfattande; policyimplementering; policyintegrering; skogliga ekosystemtjänster; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER

 2. 2. Swedish FES-related policy : integration of national objectives and factors affecting local actors’ policy respons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Anna Gebre-Medhin; [2020]
  Nyckelord :conflict-management; decision-making support; forest ecosystem services; forest policy; policy implementation; policy integration; Sweden; beslutsfattande; konflikthantering; policyimplementering; skogliga ekosystemtjänster; skogspolitik; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER

 3. 3. Konnektivitetsanalys i Piteälvens avrinningsområde

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linda Norén; [2017]
  Nyckelord :ArcMap; grön infrastruktur; kontinuitetsskog; MatrixGreen; värdekärnor;

  Sammanfattning : Olika markanvändningar har under en lång tid format dagens skogslandskap och ekosystem. Skogsbruket är den mest omfattande markanvändningen och har alltid varit av stor ekonomisk betydelse för Sverige. Sedan det moderna skogsbruket infördes har naturskogarna fragmenterats i allt större omfattning. LÄS MER

 4. 4. Att Investera i Framtiden - Avkastnings- och hållbarhetsdilemman i skogliga investeringar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lisa Malm; [2011]
  Nyckelord :diskontering; framtida generationer; naturresurser; hållbart skogsbruk;

  Sammanfattning : Skogen räknas som en förnybar resurs, men avskogning kan ändå drabba även de tidigare mest skogsbeklädda områdena. Avskogning ger upphov till stora koldioxidutsläpp och förlust av ekosystemtjänster. LÄS MER

 5. 5. Forest products and services in northern Laos : case studies from two forest dwelling villages

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Markus Steén; [2009]
  Nyckelord :NTFP; non timber forest products; NWFP; ecosystem products; ecosystem services timber; fuel wood; water quality; oudomxai; poverty reduction;

  Sammanfattning : All humans everywhere depend on ecosystem products and services for their well-being. But what if the ecosystems are not able to provide all these products and services because of overexploitation? In bad cases this can, for example, lead to starvation. LÄS MER