Sökning: "skogsägande"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet skogsägande.

 1. 1. Socioemotionellt Välstånd i Skogsägandet : Värden och beslutsfattande i skogsbruket

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marie Hammarström Linnér; Madeleine Martinsson; [2020]
  Nyckelord :socioemotional wealth; SEW theory; socioemotional values; forest owners; forest; FIBER; family business; family ownership; private forest owners; decision making process; ownership; socioemotionellt välstånd; SEW; socioemotionella värden; skogsägare; skog; FIBER; familjeföretagande; familjeägande; enskilda privata skogsägare; beslutsfattande; ägande;

  Sammanfattning : Bakgrund: De enskilda privata skogsägarna är en heterogen grupp som har genomgått en förändring under de senaste åren. Olika karaktärsdrag och olika förhållanden till skogen leder till olika värden med ägandet. LÄS MER

 2. 2. Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser : överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Carl Filip Hjälte; Magnus Wretemark; [2019]
  Nyckelord :generationsskifte; skog; förmögenhetsutveckling; skogsägande; skogsöverlåtelse;

  Sammanfattning : En stor andel av svenskt skogsbruk bedrivs inom ramarna för familjeägda, ofta mindre, skogsfastigheter. Generationsskiftena utgör en utmaning för dessa familjeskogsbruk, bland annat på grund av de stora värdena i fastigheten, de långa omloppstiderna, skattelagstiftningen och syskons lagenliga krav på kompensation. LÄS MER

 3. 3. Forest owners and attitudes towards conservation policy in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Miguel Riviere; [2016]
  Nyckelord :Swedish forestry model; principal component analysis; PCA; cluster analysis; survey;

  Sammanfattning : In 1993, Sweden issued a new forestry act, which gives equal importance to timber production and nature protection, and uses a wide range of policy tools, known as the Swedish forestry model, to achieve its goals. However, there is evidence that the Swedish forestry model does not perform as well as expected, especially regarding the involvement of Non Industrial Private Forest owners (NIPFs) in conservation. LÄS MER

 4. 4. Skogsägares uppfattning om tillväxtdata i skogsbruksplaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Lennart Berglind; [2015]
  Nyckelord :skogsägare; tillväxtdata; skoglig tillväxt; skogsbruksplaner;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Skogens tillväxt är naturligtvis en central och grundläggande aspekt i skogsbruk och själva grunden för ett lönsamt skogsägande. Frågan är i vilken utsträckning skogsägare använder sig av data om tillväxt i skogsbruksplaner, och om de upplever att dessa uppgifter är väsentliga och användbara. LÄS MER

 5. 5. Skogsägande i brandens spår

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Anton Stolpe Nordin; [2015]
  Nyckelord :skogsbruk; ekonomi; Västmanland;

  Sammanfattning : This study is designed to provide a picture of how those who own forest land in the fire area after the great forest fire of Västmanland in the summer of 2014 looks at their future forest ownership, finances and willingness to invest in new forest. In the study, a questionnaire was sent out to the landowners who have forest fire area. LÄS MER