Sökning: "skogsägarkooperation"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet skogsägarkooperation.

 1. 1. Större skogsägares val och förutsättningar : självverksamhet, skogskonsult eller skogsägarförening?

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mats Du Rietz; Johan Ekman; [2005]
  Nyckelord :kooperation; skogsägarkooperation; skogsägare; skogskonsult; Södra Skogsägarna; Skogssällskapet; skogsskötsel; kontraktsteori; transaktionskostnadsteori; agentteori;

  Sammanfattning : Det finns förmodligen lika många åsikter om hur skog skall skötas som det finns skogsägare i Sverige. Skogsadministration, som omfattar planering, inspektion, entreprenadkontraktering och virkesförsäljning, kan av skogsägaren skötas på en rad olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Kompetens i styrelsen : om rekrytering och motivation i skogsägarföreningarna

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lena Westerlund; [2002]
  Nyckelord :lantbrukskooperation; jordbrukskooperation; skogsägarkooperation; kooperation; styrelse; styrelseledamöter; valberedning; motivation; rekrytering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att klargöra vilka kvalifikationer man kan kräva av individer i en kooperativ förenings styrelse (i detta fall skogsägarföreningarnas styrelser), hur en framgångsrik rekryteringsprocess till denna styrelse bör gå till samt hur man ska motivera personer med rätt kompetens att söka sig till densamma. Sveriges skogsägarföreningar bedriver olika omfattande verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Metsä-Serla, Norske Skog och Södra Cell : ägarstrukturer i förädlingsföretag till skogsägarföreningar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Sundström; [2001]
  Nyckelord :kooperation; skogsägarkooperation; ägarstrukturer; Södra Skogsägarna; Metsäliitto; Norske Skog;

  Sammanfattning : Inom skogsnäringen sker idag en omfattande strukturomvandling. Från att ha varit en fragmenterad bransch med många små aktörer går nu företagen samman i internationella koncerner. Bland kooperativa företag sker även en utveckling mot alternativa former av kooperativa företag. Dessa bildas för att bättre möta omvärldens krav. LÄS MER