Sökning: "skogsavverkning"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet skogsavverkning.

 1. 1. Opinion för miljön : En kvantitativ studie om hur miljöorganisationer bildar opinion kring skogsfrågor på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hampus Gröndal; Oscar Fransson Brooks; [2021]
  Nyckelord :Opinionsbildning; Klimatkommunikation; Sociala medier; Budskap; Skogssektorn;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Syftet med detta arbete var att undersöka miljöorganisationers kommunikativa budskapsstrategier för att bilda opinion på sociala medier. Utgångspunkten för arbetet var vår problemformulering där vi ställde frågan huruvida ibland tvivelaktiga kommunikationsstrategier från stora internationella miljöorganisationer påverkar legitimiteten för gräsrotsrörelser inom mindre marknader och deras miljöarbete. LÄS MER

 2. 2. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Johan Öhrmalm; [2019]
  Nyckelord :massutdöende; massutrotning; biologisk mångfald; biodiversitet; jämställdhhet; familjeplanering; befolkningsutveckling; miljöförstöring; korruption;

  Sammanfattning : Människans påverkan på naturen har fått stora konsekvenser, direkt i form av jakt, fiske och skogsavverkning för jordbruk, och indirekt genom global uppvärmning pga. växthusgaser. Biotoper för vilda djur minskar, vilket leder till minskning av den biologiska mångfalden. LÄS MER

 3. 3. Motstående intressens möjligheter att rättsligt utmana skogsavverkning

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Århuskonventionen; EU:s naturvårds direktiv; skogsvårdslagen; skogslagen; skogsavverkning; motstående intressen;

  Sammanfattning : Vid avverkning av skog är det tillräckligt att en anmälan görs till Skogsstyrelsen enligt 14 § skogsvårdslagen (1974:429). När skogsbrukaren inte begär tillstånd utan endast lämnar in en anmälan meddelar Skogsstyrelsen vanligen inte ett överklagbart beslut. LÄS MER

 4. 4. Källmiljöer i svensk skog: metoder för att mäta och förhindra påverkan på källmiljöer från skogsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Marie Bergengren; [2018]
  Nyckelord :källa; källmiljö; skogsbruk; skog; trakthyggesbruk; avverkning; grundvatten; utströmningsområde; grundvattennivå; grundvattenflöde; ekosystem; biotop; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Källmiljöer är grundvattenberoende ekosystem med en betydande roll för den biologiska mångfalden. Svenska skogar är rika på källor, som riskerar att påverkas av närliggande skogsbruk. LÄS MER

 5. 5. Spatial Variation of THg and MeHg Stream Concentrations and Its Relation to TOC

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maria Tranvik; [2017]
  Nyckelord :Mercury; organic matter; catchment characteristics; GIS; deforestation; Kvicksilver; organiskt material; avrinningsområdesfaktorer; GIS; skogsavverkning;

  Sammanfattning : Mercury (Hg) which originates from global emissions to the atmosphere can deposit far away from the source. There is often a weak correlation between Hg deposition and concentrations in runoff, therefore catchment specific parameters might be of importance in controlling the amount of Hg ending up in watercourses and fish. LÄS MER