Sökning: "skogsbränder"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet skogsbränder.

 1. 1. “DET ÄR BARA BRANDSÄSONG, DET ÄR VARMT” - En kvalitativ studie över hur svensk och brittisk morgonpress ramade in skogsbränderna sommaren 2018 i relation till klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Haeggblom; Sigrid Bersmann; [2019-07-01]
  Nyckelord :DN; klimatförändringar; kvalitativ textanalys; skogsbränder; Sverige; Storbritannien; The Guardian;

  Sammanfattning : Syfte: Analysera och jämföra hur svensk och brittiskmorgonpress ramade in och diskuterade skogsbränderna sommaren 2018 i relation till klimatförändringar, med fokus på de aktörer som är delaktiga i inramningen av skogsbränderna i relation till klimatförändringar.Teori: GestaltningsteorinMetod: Kvalitativ textanalysMaterial: 40 tryckta nyhetsartiklar i morgontidningarna DN och The Guardian som tryckts under tidsperioden första juni 2018 till sista december 2018 och som berör skogsbränderna sommaren 2018 samt diskuterar skogsbränder i relation till klimatförändringar. LÄS MER

 2. 2. Investigation of Emission Source Heights in FLEXPART 10.02 for the Wildfire in Pedrógão Grande, Portugal, 2017

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Anton Nygren; [2019]
  Nyckelord :wildfire; Pedrógão Grande; structural similarity; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; emission source height; skogsbränder; Pedrógão Grande; strukturell likhet; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; utsläppshöjd;

  Sammanfattning : One of the worst wildfires in Portugal in 2017 on June17- 21 started at the central part of Pedrógão Grande and spread fast to the surrounding areas Góis, Pampilhosa da Serra and Arganil. The wildfire took 64 lives and a large smoke plume was observed. LÄS MER

 3. 3. Hur öppet var landskapet i södra Sverige under Atlantisk tid?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Marcus Johansson; [2019]
  Nyckelord :pollen; vegetation; skogsbränder; Herbivorer; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Hur landskapet såg ut före etableringen av jordbruket i Europa är av stor betydelse för bevaring av ursprungsvegetationen. I England och Nederländerna har åtgärder gjorts för att främja en naturlig vegetation. Vad som är representativt för en naturlig vegetation är däremot inte självklart bland forskare. LÄS MER

 4. 4. Topology optimization for distributed consensus in multi-agent networks

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Niklasson; Oskar Hahr; [2019]
  Nyckelord :Multi-agent networks; Distributed systems; Wireless Sensor Network; Consensus averaging; Unmanned Aerial Vehicle; Graph-Theory.; Multiagent-nätverk; Distribuerade system; Trådlösa sensornätverk; Konsensusvärde; Drönare; Grafteori.;

  Sammanfattning : Distributed networks, meaning a network in which several agents work together unanimously to perform some task in order to reach goals has become a field with a wide range of applications. One such applications may exist in the form of drones with a purpose of observing and detecting forest fires. LÄS MER

 5. 5. Hemvärnssoldat i elden! : En kvalitativ studie om hur hemvärnssoldaten påverkas av sitt deltagande i de omfattande skogsbränderna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Martin Heidgren; Robert Ramstedt; [2019]
  Nyckelord :Hemvärnet; skogsbränder; frivillighet; Försvarsmaktens stöd till samhället;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Hemvärnets personal påverkas av sitt deltagande i de stora stödinsatserna, särskilt vid de stora skogsbränderna 2014 och 2018. Det vill säga hur dessa soldater upplevt sitt deltagande i insatserna samt vilka erfarenheter de har dragit. LÄS MER