Sökning: "skogsbränder"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet skogsbränder.

 1. 1. Skogsägarens roll i det småländska lokalsamhällets krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Gustav Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Forest fire; Forest owner; Volunteer; Fire brigade; Emergency services; Cooperation; Skogsbrand; Skogsägare; Frivilliga; Brandvärn; Räddningstjänst; Samverkan;

  Sammanfattning : Räddningstjänsters behov av frivilliga värn för att bekämpa skogsbränder undersöktes och en enkät skickades ut till skogsägare i Småland för att undersöka deras vilja och förmåga att bidra till skogsbrandvärn. Räddningstjänsterna ansåg att de hade ett behov av värn vid sidan av sin ordinarie personal och beskrev förutom ett antal kriterier för att värnet skulle fungera bra också ett antal kompetenser samt maskiner som kunde komma till användning vid bekämpning av skogsbränder. LÄS MER

 2. 2. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :David Persson; [2020]
  Nyckelord :artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Sammanfattning : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. LÄS MER

 3. 3. Skogsbränder, en fara eller icke fara? : En studie om framtidens skogsbränder, dess konsekvenser och bekämpning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Toni Issa; [2020]
  Nyckelord :Forest fire; Risk; Fire risk; Physical planning; Risk analysis; Skogsbrand; Risk; Brandrisk; Fysisk planering; Riskanalys;

  Sammanfattning : In 2018, forest fires occurred in Sweden, which put high pressure on rescue services and society. Several parts of the country were subject to a fire ban. The purpose of the document study is to investigate whether forest fires could become a continuous danger for municipalities and their inhabitants in the future. LÄS MER

 4. 4. Feedback effects in the Arctic region and how they affect the global climate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lotta Nyman; [2020]
  Nyckelord :Arctic warming; Arctic change; Climate feedback effect; Lower latitude weather; Arctic amplification; Permafrost; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Arctic is warming at a rate two to three times that of the global average. Although only covering a small area of the globe, it is a vital component of the climate system. Through climatic feedback effects the warming is enhanced, and risks leading to further climate change. LÄS MER

 5. 5. Arkeologiska perspektiv på skogsbränder : en studie över svenska skogsmarker som brunnit mellan åren 1992–2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ivarsson Ellen; [2020]
  Nyckelord :Forest fire; ancient remains and cultural heritage; resurveying; damage surveying; damage assessment; Skogsbränder; forn- och kulturlämningar; nyinventering; skadeinventering; skadebedömning;

  Sammanfattning : The extent and effect of forest fires on ancient remains and cultural heritage in the boreal forest of Sweden is relatively unknown and scarcely researched. The aim of this study is to examine how a forest fire affects the archaeological record, partly in terms of damage degree and partly in what ways a fire can change the conditions for field surveying in a forest landscape. LÄS MER