Sökning: "skogsbrand"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet skogsbrand.

 1. 1. Molns inverkan på satellitdetektion av vegetationsbränder i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Marcus Letalick; [2022]
  Nyckelord :clouds; satellite detection; VIIRS; active fires; forest fire; grass fire; FRP; NOAA-20; Suomi-NPP; JPSS; moln; satellitdetektion; VIIRS; skogsbrand; gräsbrand; vegetationsbrand; FRP; NOAA-20; Suomi-NPP; JPSS;

  Sammanfattning : Results are presented from the 2021 test run of active fire detection using the Visual Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) instrument, that is currently onboard the polar satellites Suomi-NPP and NOAA-20. The test is performed by the Swedish Civil Contingencies Agency and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute, in cooperation with local fire departments in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Älgens och skogshönsens nyttjande av ett två år gammalt brandfält

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Alice Kårehagen; Hannah Sophie Jakob; [2022]
  Nyckelord :älg; Alces alces; skogshöns; Tetraoninae; brand; skogsbrand; älgbete; Ljusdal;

  Sammanfattning : Forest fires have had an extensive impact on our landscapes. Natural forest fires are especially important for the regeneration of pine and nutrition cycle in the boreal zone. LÄS MER

 3. 3. The Susceptibility of the Circumpolar North to Zombie Wildfire : An Exploratory Case Study of Sweden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Stephanie Louise Hurst; [2021]
  Nyckelord :Wildfire; zombie fire; overwintering; holdover; carbon cycle; climate change; Circumpolar North; Sweden; Skogsbrand; zombiebrand; övervintrande; kolcykel; klimatförändring; Cirkumpolär Norr; Sverige;

  Sammanfattning : Climate change is warming the North and exposing its immense carbon stores not only to wildfire disturbances, but overwintering, or zombie, fire. These remnants of summer fires can spend months smouldering under the surface, hidden under the protection of layers of snow, burning through immense amounts of carbon, which is then released into the atmosphere, further exacerbating climate change. LÄS MER

 4. 4. Transaktionskostnader, skogsbränder och offentlig upphandling : Hur kan skogsbrandsberedskapen upphandlas mer effektivt?

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Stynsberg; [2021]
  Nyckelord :transaktionskostnad; skogsbrand; offentlig upphandling; helikopter; komparativ analys;

  Sammanfattning : Skogsbrandsberedskap är en kollektiv vara och har alltid levererats av statliga, regionala eller kommunala aktörer. Effektiviteten hos dessa har på senare år satts på prov då den globala uppvärmningen har gett upphov till fler skogsbränder som har härjat runt om i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Sydsvensk skogsskötselrådgivning i ett förändrat klimat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Elsa Losman; [2021]
  Nyckelord :Klimatförändringar; skogsskötselrådgivning; skogsskador;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna innebär att risker som stormskador, barkborre och skogsbrand kan komma att öka i framtiden. En av skogsägarnas viktigaste rådgivare är inköparen eller skogsinspektorn. I denna studie intervjuades fem tjänstemän från Derome, Södra skogsägarna och Sydved. LÄS MER