Sökning: "skogsbranden i Västmanland"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden skogsbranden i Västmanland.

 1. 1. Att tala under kaos. En retorisk analys av myndigheters kriskommunikation under skogsbranden i Västmanland 2014 och attentatet på Drottninggatan 2017

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Michelle Langeblad; [2018-10-29]
  Nyckelord :kris; kriskommunikation; retorik; ethos; logos; pathos; myndighetskommunikation; skogsbranden i Västmanland; attentatet på Drottninggatan;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur fem myndigheter kommunicerade under två olika kriser; skogsbranden i Västmanland 2014 respektive attentatet på Drottninggatan 2017. Syftet var att undersöka de berörda myndigheternas kriskommunikation och deras användande av de retoriska appellformerna ethos, logos och pathos utåt mot samhället under respektive kriser och jämföra dem med varandra. LÄS MER

 2. 2. Från skogsbrand till turism : en studie om besöksnäringen efter skogsbranden i Västmanland 2014

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2018]
  Nyckelord :hälleskogsbrännan; skogsbrand; landsbygdsutveckling; turism; platsidentitet;

  Sammanfattning : Idag sätter klimatförändringar allt större avtryck i Sverige. Perioden för förhöjd brandrisk har förlängts, vilket har skapat förutsättningar för att allt större skogsbränder kan bli aktuella i Sverige. Sommaren 2014 ägde den största skogsbranden i svensk nutidshistoria rum i Västmanland. LÄS MER

 3. 3. Ur askan i Västmanland : en studie av följderna efter skogsbranden 2014

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Jackson; [2017]
  Nyckelord :branden i Västmanland; skogsbrand; socio-ekologisk resiliens; naturturism; skogsbruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om branden i Västmanland 2014, den största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet. Nästan 14 000 hektar skog drabbades och värdefulla egendomar gick förlorade. I ett varmare klimat väntas brandsäsongen i Sverige fördubblas till uppemot 70 dagar under de kommande decennierna. LÄS MER

 4. 4. Att få en plats på kartan : En etnologisk studie av skogsbranden i Västmanland 2014

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Julia Litborn; [2017]
  Nyckelord :forest fire; Västmanland; ethnology; Fagersta; Norberg; Surahammar; Sala; fenomenology; Foucault; power; memory; place; space; landscape; multilocality; discourse; Virsbo; Surahammar; rescue operations; crisis management; infrastructure; rural; urban; resources; diversity; Skogsbranden i Västmanland; Salabranden; etnologi; skogsbrand; Virsbobranden; Hälleskogsbrännan; Öjesjöbrännan; brand; Fagersta; Norberg; Surahammar; Sala; fenomenologi; Foucault; makt; minne; place; space; plats; rum; landskap; multilokalitet; diskurs; överlokal; Virsbo; Surahammar; Länsstyrelsen i Västmanlands län; bildspråk; liknelser; urban; urbanitet; landsbygd; glesbygd; lokal; lokala; tillhörighet; kultur; identitet; krishantering; räddningsinsats; infrastruktur; resurser; mångfald;

  Sammanfattning : The forest fire of Västmanland in 2014 had a significant cultural impact on local communities. Research is warranted to better understand the impact and process of recovery after natural disasters, as well as to discover how underlying political and cultural structures affect rescue and recovery. LÄS MER

 5. 5. Svens krisberedskap : och förväntningar på samverkan

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Malin Örnjäger; [2017]
  Nyckelord :byråpolitik; krisberedskapssystem; samverkan; effektivitet; skogsbranden i Västmanland;

  Sammanfattning : Skogsbranden i Västmanland 2014 utvecklades till en samhällstörning som ställde höga krav på det svenska krisberedskapssystemet. Ett stort antal samhällsaktörer var involverade i insatsen som i efterhand har blivit föremål för granskning på flera håll. LÄS MER