Sökning: "skogshöns"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet skogshöns.

 1. 1. Älgens och skogshönsens nyttjande av ett två år gammalt brandfält

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Alice Kårehagen; Hannah Sophie Jakob; [2022]
  Nyckelord :älg; Alces alces; skogshöns; Tetraoninae; brand; skogsbrand; älgbete; Ljusdal;

  Sammanfattning : Forest fires have had an extensive impact on our landscapes. Natural forest fires are especially important for the regeneration of pine and nutrition cycle in the boreal zone. LÄS MER

 2. 2. Lodjurets påverkan på skogshöns : en studie om lodjurs indirekta påverkan på skogshöns genom rödräv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Pontus Nykvist; Elias Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :predation; kaskadeffekter; predator-byten interaktioner;

  Sammanfattning : Lodjursstammen i Sverige har gått från att i princip vara helt utrotad 1920, till en livskraftig population nu 100 år senare. Att toppredatorer har en betydande roll i ekosystem och näringskedjor har bevisats flertalet gånger i olika studier. LÄS MER

 3. 3. Tjädern och skogsbruket : effekter av skogsbruket på tjäderlekplatser i norra Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Tina Persson; [2005]
  Nyckelord :Skogsbruk; Tjädrar; Tetrao urogallus;

  Sammanfattning : Tjädern (Tetrao urogallus) är en av arterna skogshöns med sitt utbredningsområde Europa och Ryssland. Den är väl anpassad till ett liv i det norra barrskogsbältet. Beståndet av tjäder har minskat kraftigt under efterkrigstiden över hela sitt utbredningsområde utanför Ryssland, där den dock har ökat i antal. LÄS MER