Sökning: "skogslagstiftning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet skogslagstiftning.

 1. 1. Skogslagstiftning för en ny tid : avkastning för olika lagstiftningsscenarion i Litauen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Petter Dahl; Gustaf Sparrevik; [2019]
  Nyckelord :Baltikum; nuvärdesmetoden; skogsbruk; skogslagstiftning; skogsvärdering; Balticum; forestry; forest valuation; forest legislation; net present value;

  Sammanfattning : Efter Sovjetunionens upplösning har skogsmark i Baltikum varit intressant för svenska skogsinvesterare att förvärva, ett av dessa baltiska länder är Litauen. Det litauiska skogsbruket har utvecklats med ny skogsteknologi med Skandinavien som förebild men skogslagstiftningen har inte gått samma väg. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för virkesinriktad skogsodling med inhemska trädslag i Peru : en studie baserad på handelsstatistik för tropiskt timmer och fyra efterfrågade arters skötselkrav

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Fredrik Eliasson; [2014]
  Nyckelord :calycophyllum spreuceanum; cedrela odorata ; cedrelinga catenaeformis; simarouba amara; återbeskogning; simarouba amara aubl; reforestation;

  Sammanfattning : Det finns arealer med degenererad skogsmark i tropikerna som kan vara en potential för att bedriva skogsodling och möta framtida efterfrågan av förnyelsebara resurser. Med detta kandidatarbete avsågs att undersöka globala avsättningsmöjligheter för tropiskt lövträvirke och identifiera ett antal inhemska lövträdslag lämpliga för skogsodling på tidigare avverkad och degenererad mark i Peru. LÄS MER

 3. 3. 20 års wandranden i Skogarna här: den halländska jägeristaten vid Faurås häradsrätt 1761-1805

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anna Lönnaeus; [2011]
  Nyckelord :Skogshistoria; Halland; jägeristaten; överjägmästare; hejderidare; skogvaktare; skogslagstiftning; ämbetsmän; 1700-talet; jägeristat; häradsrätt; Faurås; jägeribetjänt; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar på jägeristaten och deras roll som lokala statliga ämbetsmän, klämda mellan stat och allmoge i den känsliga skogsfrågan under åren 1761-1805. I uppsatsen skildras situationen ur jägeribetjänternas perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Skötselåtgärder vid nyetablering av skyddszoner vid bäckar i södra Värmland

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Soils

  Författare :Mikael Hultnäs; [2006]
  Nyckelord :skyddszoner; certifiering; skogsvårdslagen; naturvårdspolicy; markvård; vattenvård;

  Sammanfattning : Buffer zones play an important role for the water quality in our watercourses. When harvesting a forest close to a watercourse a buffer zone should be left. When it's not left, it will lead to radical changes in the environment for the water organisms. LÄS MER