Sökning: "skogslind"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet skogslind.

 1. 1. Åldriga hamlade lindar. En utvärdering 30 år efter restaureringsinsats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Idamaria Hörlin; [2019-05-27]
  Nyckelord :lime; lapsed pollards; restoration; re-pollarding; Tilia cordata; visual inspection; hamling; okulär inventering; restaurering; restaureringshamling; skogslind; återhamling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Linddynans habitatpreferenser : en studie av variabler som påverkar förekomsten eller avsaknaden av Biscogniauxia cinereolilacina

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ulrika Tollerz Bratteby; [2017]
  Nyckelord :linddyna; Biscogniauxia cinereolilacina; skalbaggar på skogslind; åtgärdsprogram; habitat; naturvård;

  Sammanfattning : Linddynan (Biscogniauxia cinereolilacina) är en sporsäcksvamp som lever på död lindved. Svampen är värd åt fyra av de nio rödlistade och vedlevande skalbaggsarter som ingår i Åtgärdsprogrammet för skalbaggar på skogslind (Ehnström, 2006). LÄS MER

 3. 3. Möjliga nya träd för staden : tio potentiella nya stadsträd

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Johnsson; [2015]
  Nyckelord :stadsträd; stadsmiljö; torka; kompaktering; salt;

  Sammanfattning : Stadens miljö gör den till en komplicerad växtplats som kräver att växtvalet är rätt för rätt plats i staden. Med påfrestningar som torka, värme, kompaktering och salt blir växtplatsen långt ifrån det naturliga. LÄS MER

 4. 4. Trafikinformation via webbapplikation och sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Henrik Skogslind; [2011]
  Nyckelord :webbapplikation; twitter; facebook; tumblr; trafikinformation; GIS; sociala medier; mobil enhet;

  Sammanfattning : SammanfattningI dagens trafik uppstår dagligen köer på grund av olika händelser i trafikflödet som olyckor, vilt eller andra faror. Köbildningen bildas ofta på grund av informationsbrist eller sen informationsspridning om händelserna. LÄS MER

 5. 5. Vintersiluetter : om träds former & karaktärer : en skisstudie

  M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Anna Heimann; [2010]
  Nyckelord :träd ; skiss; karaktär ; siluett; form ; ädellövträd ; vinter;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är först och främst en skisstudie som har till syfte att lyfta fram nio utvalda träds karaktärer i avlövat tillstånd. Skisstudien ska ses som en inspirerande vägledning till trädens karaktär ur ett estetiskt perspektiv. LÄS MER