Sökning: "skogsnäringen"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet skogsnäringen.

 1. 1. Flytten från Skellefteå 1865-1900 : Ett bidrag till kartläggningen av den norrländska emigrationen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Olsson; [2019]
  Nyckelord :Emigration; Migration; Skellefteå; 1800-tal; Norrland; Västerbotten;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka emigrationen från Skellefteå socken under perioden 1865–1900. Frågorna som ställs i studien är följande: Det lokala emigrationsmönstret följer eller skiljer sig från det nationella emigrationsmönstret. Vilka som emigrerade från undersökningsområdet och varför de valde att utvandra. LÄS MER

 2. 2. Skogsnäringens kompetensförsörjning : - en studie av hur nyutexaminerade studenters kompetens matchar näringens förväntningar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Helena W. Andersson; [2018]
  Nyckelord :skogsnäringen; kompetensförsörjning; skoglig utbildning;

  Sammanfattning : Skogsnäringens kompetensförsörjning har beskrivits som en kritisk fråga för näringens fortsatta utveckling. Den skogliga utbildningens kvalitet, konkurrensförmåga och relevans för arbetsmarknadens krav är viktiga faktorer i rekryteringen av kompetenta personer till näringen. LÄS MER

 3. 3. Ädellövskogslagens påverkan på skogsägare och arealen ädellövskog

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Fakulteten för teknik (FTK)

  Författare :Matilda Wallemyr; Maja Kroon; [2018]
  Nyckelord :Ädellöv; skogsvårdslagen; Sverige; lagar;

  Sammanfattning : De ädla lövträden har genom historien varit värdefulla för Sverige och det har funnits lagstiftning om dessa sedan 1200-talet. Syftet med denna studie var att undersöka de privata enskilda skogsägarnas uppfattning om ädellövskogslagen och om den hämmar nyetablering av ädellövskogsbestånd. LÄS MER

 4. 4. En analys av vrakade stockar i massaved : vilken stocktyp vrakas oftast inom Holmen Skog?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Viktor Vasell; Erik Westin; [2018]
  Nyckelord :vrak; kvalité; vrakorsak; kvalitetsbestämmelser;

  Sammanfattning : Efterfrågan på massaved ökar hela tiden och det arbetas aktivt inom skogsnäringen för att förbättra och effektivisera virkesmätningen av massaveden. På senare tid har bildmätning ökat drastiskt och planer på att förnya kvalitetsbestämmelserna för massaved finns, då den nuvarande bland annat innehåller parametrar som är svårbedömda vid bildmätning. LÄS MER

 5. 5. Självkörande Fordon för Autonoma Terrängtransporter : Utveckling av Mekaniskt Sensorskydd

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erika Johansson; Johanna Ollas; Signy Yu Liu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport ar resultatet av ett kandidatexamensarbete som avlades på KTH under våren 2018 i maskinkonstruktion. Uppdragsgivare var KTH och Skogforsk; det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, som är finansierat av skogsnäringen och den svenska staten. LÄS MER