Sökning: "skogsproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet skogsproduktion.

 1. 1. Mellan Paternalism och Professionalism. Företaget, ledarskapet och idealen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leif Hansson; [2021-09-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att något belysa arbetsgivarsidan i Ådalen under perioden 1907-1930. Analysen drivs som en fallstudie av Kramfors AB samt Johan Mannerheims ledarskap och agerande som VD i relation till tidens utmaningar, möjligheter och förändrade ideal. LÄS MER

 2. 2. Undersökning gällande rådgivning kring markberedning till skogsägare i Västsverige

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Emil Bryntorp; [2020]
  Nyckelord :föryngring; återbeskogning; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : I brukandet av skogsmarken ingår föryngringsavverkning som en del i processen. Enligt svensk lag är man skyldig att på ett tillfredsställande sätt återbeskoga den avverkade arealen. Markberedning är en åtgärd som syftar till att förbättra etableringen och tillväxten hos plantan/fröet. LÄS MER

 3. 3. En våt klimatåtgärd - möjligheter och konflikter med återvätning av dikade skogbeklädda torvmarker för att minska klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Marika Olsson; [2020]
  Nyckelord :rewetting; peatland; forestry; climate mitigation; greenhouse gases; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Peatlands store substantial amounts of carbon. When drainage of these areas occurs in order to use for practices such as forestry, greenhouse gases (GHG) will be emitted which will enhance climate change. LÄS MER

 4. 4. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karl Magnusson; [2020]
  Nyckelord :främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Sammanfattning : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. LÄS MER

 5. 5. Produktionsjämförelse av genetiskt förädlad vårtbjörk med finskt och svenskt ursprung

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Pelle Eriksson; Carl Åhlund; [2020]
  Nyckelord :Betula pendula; Finland; plusträd; kvalitet; tillväxt;

  Sammanfattning : Genetisk förädling av ett trädslag innebär förbättring av tillväxtegenskaper och förbättring av kvalitén, det kan även leda till bättre anpassning till miljön vilket är viktigt då klimatet ändras. I Sverige har förädlingen av barrträd lett till högre avkastning av skogsproduktion, men för björk finns endast förädlat material från ett första generationens plantage i södra Sverige. LÄS MER