Sökning: "skogsskötsel"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet skogsskötsel.

 1. 1. The future of retention forestry : the historical legacy in stands and its impact on retention in the next generation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jan Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Naturhänsyn; trakthyggesbruk; biodiversitet; ekologiska strukturer; skogsskötsel; landskap; kontinuitet; sekundärskog; bevarande; hotade arter; tree; Green; retention; clearcutting; biodiversity; ecological structures; management; landscape; continuity; secondary forests; conservation; threatened species;

  Sammanfattning : Today, around 55% of the world’s forests are already managed for timber pro-duction and other values. The need for actions concerning the fast decline in biodiversity was in the late 20th century met by the uprising of retention forest-ry. LÄS MER

 2. 2. Delägarna i Snefringe Häradsallmänning - synen på skogens värden

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Viktorsson Martin; [2019]
  Nyckelord :ekonomiska värden; ekologiska värden; sociala värden;

  Sammanfattning : The present study focused on the shareholders (one share equals one mantal in Swedish) among Snefringe häradsallmänning. Snefringe is most easily described as a privately-owned community forest that conducts active forestry. Snefringes present land holdings is approximately 7 800 hectares and the number of shareholders is approximately 540. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering i svenska skogsindustrin : En kvalitativ undersökning i hur svenska skogsindustrin anpassar sig till ett föränderligt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Lindgren; Linus Muhr; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; finansiell riskhantering; skogsindustrin;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är en stor risk för skogsbruket, där väderförändringar kan leda till ökade risker som storm, brand, översvämning, snö, insekter och svampar. Efter de kraftiga skogsbränderna under sommaren 2018 ökade allmänhetens kännedom om vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få på den svenska skogen ur ett samhällsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av skogsskötsel med GNSS : Kostnadseffektiv kartläggning med Arduino &Real-Time Kinematic

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Martin Lyrå; [2019]
  Nyckelord :Arduino; Bluetooth; GNSS; hög-precision; inbyggda system; kostnadseffektiv; real time kinematics; skogshantering;

  Sammanfattning : Det finns en efterfrågan på hög-precisa GNSS-enheter i skogshantering som utförs av skogsinspektörer, skogsägare, och plantskolor. Problemet är att en genomsnittlig enhet kostar 30 000 SEK och uppåt. Därför söker man efter en billigare lösning med samma noggrannhet. LÄS MER

 5. 5. How is soil carbon stock in old-growth boreal forests affected by management?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jenny Dahl; [2018]
  Nyckelord :forest management; unmanaged forest; harvesting effects; mineral soil; skogsskötsel; obrukad skog; avverkningseffekt; mineraljord;

  Sammanfattning : Boreal forests are able to store large amounts of carbon in soil and biomass, and forest management is considered an important strategy for mitigating climate change. Sweden has a long history of forest management that have intensified during the last century, but there are still old-growth forests that have not been disturbed by management. LÄS MER