Sökning: "skogsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet skogsvetenskap.

 1. 1. Markens kraft: Skogsbiologi, industrialism och skogsmarkforskning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Jimmy Jönsson; [2013]
  Nyckelord :botanik; industrialisering; skogsbruk; skogsmarkforskning; skogsvetenskap; Cultural Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis examines Swedish forest biological soil research in its newly institutionalized form, performed in relation to industrialized silviculture, during the years 1916-1923. The main objective is to analyze how the early forestry scientists pursued, and legitimized, knowledge on forest soil for industry and society, and also to draw attention to less considered empirics within history of science. LÄS MER

 2. 2. Ståndortsanpassning och produktionspotential för björk i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sven Gustafsson; Jacob Rudhe; [2012]
  Nyckelord :Betula pendula; Betula pubescens; ståndortsindex; produktion; GIS;

  Sammanfattning : Large amounts of birch-timber are imported to Sweden, from particularly the Baltic States, since the domestic production can’t support the pulp industry. The goal of this study was to show the potential of birch and the area’s most suitable for birch production. The study was limited to Gävleborg County. LÄS MER

 3. 3. Publicering inom skogsvetenskap : Bibliometrisk analys av ämnesområdet skogsvetenskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Sandström; [2012]
  Nyckelord :bibliometri; citeringsanalys;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats var att göra en bibliometrisk undersökning av forskningsområdet skogsvetenskap, närmare bestämt publiceringen inom denna. Jag valde att göra en bibliometrisk undersökning inte bara på grund av att jag tycker att det är intressant och jag ville lära mig mer om hur man går tillväga rent praktiskt utan också för att jag tror att det är en viktig kompetens för framtida biblioteksarbete. LÄS MER

 4. 4. Trädslagsjämförelser på Omberg

  L3-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Tobias Johansson; [2008]
  Nyckelord :trädslagsjämförelser; Omberg;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är skrivet på C-nivå, inom ämnet skogshushållning på institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. Omfattningen är 10 poäng (15 hp), vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Handledare för arbetet har varit Ulf Johansson och Per Magnus Ekö, examinator var Eric Agestam. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av skogens ålder och förekomst av lavar för renars val av vinterbetesområde

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Victoria Esberg; [2008]
  Nyckelord :ren; vinterbete; skogsålder; lav; habitat; skogsvetenskap;

  Sammanfattning : This is a study on winter groups, "siida", of semi-domesticated mountain-migrating reindeers that move to lichen pastures in the lowland boreal forests during winter. The aim of the study was to determine reindeer habitat use in their winter ranges in a managed forest landscape. LÄS MER