Sökning: "skolan i somalia"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden skolan i somalia.

 1. 1. Identifying Patient Safety and The Healthcare Environment in Puntland, Somalia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Muna Abdi Yusuf Isse; [2018]
  Nyckelord :Somalia; Patient safety; Healthcare; Somalia; Patientsäkerhet; Vård;

  Sammanfattning : Independent on where in the world one is, patient safety is regarded as one of the most important aspects in the healthcare industry. On the contrary, depending on where you are, the patient safety will differ and is therefore location dependent. LÄS MER

 2. 2. De sociala nätverkens betydelse för sfi, litteracitet och språkanvändning och språkanvändning. Några aspekter ur åtta kortutbildade somaliers livsberättelser.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Malin Nordkvist; [2014-08-27]
  Nyckelord :litteracitet; sociala nätverk; sfi; korttidsutbildade; alfabetisering;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: Vt 2014Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 3. 3. Alla människor måste kunna läsa å skriva inga sitta hemma : En kvalitativ studie om vuxna lågutbildade somaliska kvinnors uppfattning om litteracitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Catharina Johansson; [2014]
  Nyckelord :litteracitet; somaliska kvinnor; alfabetisering; lågutbildad;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera somaliska kvinnors upplevelser av och tankar om litteracitet i Somalia och i Sverige samt hur tidigare erfarenheter och framtidsplaner präglar litteracitetsutvecklingen i Sverige. Metoden består av semistrukturerade intervjuer som utförts med fyra sfi-elever. LÄS MER

 4. 4. Skolan, en Viktig Aspekt till Trygghet : En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av trygghet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Segerstedt; Ibrahim Alwil; Alecia Bassiouk Mattsson; [2013]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; trygghet och nätverk;

  Sammanfattning : Det kommer ungefär 3000-4000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige per år. Många kommer från Afghanistan och Somalia. De här barnen har ofta upplevt krig och/eller fattigdom. Att som barn komma ensam till ett nytt land med en annan kultur, språk och levnadssätt är en utmaning och blir för många en fysisk och psykisk påfrestning. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande flyktingbarns förväntningar : En undersökning om ensamkommande flyktingbarns förväntningar före flykten och hur förväntningarna infrias efter permanent uppehållstillstånd

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Louise Wellrath-Olinder; [2012]
  Nyckelord :Ensamkommande; förväntningar; språkinlärning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att genom en kvalitativ undersökning utröna ensamkommande barns förväntningar före flykten, deras tankar om språk, språkinlärning och huruvida dessa förväntningar uppfylls eller förändras efter permanent uppehållstillstånd i Sverige samt om tankarna om språk förändrats. De sex pojkar som intervjuas i studien kommer från Afghanistan, Somalia och Kamerun och hade olika livserfarenheter innan flykten. LÄS MER