Sökning: "skolans framväxt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden skolans framväxt.

 1. 1. Evidensrörelsen – mellan lärares autonomi och legitimitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Viktor Bäckström; [2018-02-05]
  Nyckelord :evidensrörelsen; evidens; policyanalys; legitimitet; autonomi.;

  Sammanfattning : Standardkritiken mot skolan idag gör gällande att 1) utbildningsvetenskapens skevakunskapsproduktion leder till att skolan inte kunnat matcha utvecklingen på andrasamhällsområden, och 2) skolans avsaknad av en enhetlig implementeringspolicy leder tilllärares godtycklighet. Den minsta gemensamma nämnaren när lösningar presenteras stavasevidens . LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmets (o)möjlighet : fritidshemmets syfte ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Soli Fransson; Elin Ingemarson; [2017]
  Nyckelord :fritidshemmet; läroplan; syfte; uppdrag; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Fritidshemmet har en lång historia i det svenska samhället, även om den verkat under månganamn. Den ständiga samhällsutvecklingen ger olika samhälleliga behov, vilket innebär ettförändringsbehov även inom skolans undervisning. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmets (o)möjlighet : fritidshemmets syfte ur ett ramfaktorteoretisktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Soli Fransson; Elin Ingemarsson; [2017]
  Nyckelord :fritidshemmet; läroplan; syfte; uppdrag; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Fritidshemmet har en lång historia i det svenska samhället, även om den verkat under många namn. Den ständiga samhällsutvecklingen ger olika samhälleliga behov, vilket innebär ett förändringsbehov även inom skolans undervisning. LÄS MER

 4. 4. Kränkningar i skolan : Om skolans ansvar vid nätkränkningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Böhm; Daniel Lundh; [2015]
  Nyckelord :kränkning; skola; nätkränkning;

  Sammanfattning : Till skolan går våra barn för att få utbildning och lära sig om samhällets grundläggande värderingar. Stor del av barns uppväxt tillbringas i skolan och för vissa elever är delar av denna period en jobbig tid på grund av kränkande behandling. LÄS MER

 5. 5. "Det här var det nyttigaste jag har lärt mig på länge" : Fritidslärares synliggörande av informellt lärande på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Monica Herbertsson; Ulrica Jansson; [2012]
  Nyckelord :fritidshem; synliggörande; informellt lärande; samtal;

  Sammanfattning :   Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fritidslärare synliggör informellt lärande på fritidshem för elever, föräldrar och övriga pedagoger i skolan samt att bringa reda i om fritidslärare har informellt lärande med som grundtanke i den dagliga fritidshemsverksamheten. I arbetet ges en beskrivning av bakgrunden till fritidshemmets framväxt och litteraturstudier om tidigare forskning om informellt lärande. LÄS MER