Sökning: "skolans konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden skolans konflikt.

 1. 1. Rusta för rasten : Lärarledda rastaktiviteters betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecca Ramnelid; Therese Sjöström; [2018]
  Nyckelord :rastaktivitet; konflikt; rasten; skolgård; lek; rastverksamhet; barn;

  Sammanfattning : Inledning Läroplanen för grundskolan säger att eleverna skall erbjudas fysisk aktivitet, varje dag. På skolans raster som utgör ca 20% av elevernas skoldag får de möjlighet att röra på sig och umgås med sina vänner. Leken är ett bra verktyg för att lära nya saker, fostras och att skaffa sig social kompetens. LÄS MER

 2. 2. "Nej, nej, mina. Bara mina leksaker" : En intervju- och observationsstudie om konflikter och konflikthanteringsstrategier hos förskollärare och de yngre barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Andersson; Therece Jansson; [2017]
  Nyckelord :konflikt; konflikthanteringsstrategi; yngre barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Vår studie bygger på barnobservationer och kvalitativa intervjuer med förskollärare. Syftet är att undersöka konflikter som kan uppstå i samband med de yngre barnens fria lek på förskolan, samt att ta reda på vilka konflikthanteringsstrategier förskollärare och barnen använder sig av när konflikter uppstår mellan de yngre barnen som är i åldrarna 1-3 år. LÄS MER

 3. 3. När värdena krockar. Hur lärare agerar i värdekonflikten mellan att uppmuntra till personliga uppfattningar/ställningstaganden och bemöta främlingsfientlighet/intolerans med aktiva insatser i ett nytt politiskt klimat.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustaf Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolans värdegrund innehåller två passager som var för sig ser tämligen självklara ut. ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. LÄS MER

 4. 4. ”Love all serve all” : En kvalitativ studie av intellektuellt funktionshindrade elevers möjligheter att lära och delta i en skola för alla

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalie Fyhr; Johnny Behrnetz; [2016]
  Nyckelord :Intellektuella funktionshinder; en skola för alla; lärande; delaktighet; integration; inkludering; kategorisering; styrdokument; styrning; styrkedjor; särskilda anpassningar; möjligheter; hinder; specialpedagogik; kvalitativ metod; disciplin; sociokulturellt perspektiv; kategorisk perspektiv;

  Sammanfattning : Intellektuellt funktionshindrade elever har en lagstadgad rätt att växa upp utan diskriminering, att bli delaktiggjorda i sitt lärande och att bli omfattade. Men har skolan förutsättningar att lyckas med uppdraget?Studien undersökte hinder och möjligheter för intellektuellt funktionshindrade elevers lärande och delaktighet i den svenska grundskolan på såväl individ- som systemnivå. LÄS MER

 5. 5. Förskola i Solna

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mathew Newton; [2016]
  Nyckelord :Preschool in Solna; Gläntan Högdalen; architecture; democratic processes; collaboration; design; equality of access; Förskola i Solna; Gläntan Högdalen; arkitektur; demokratiska; samarbete; formgivning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : The following work is an attempt to design a preschool in Solna, just north of Stockholm. The project aimed to design a preschool that was not tailored towards a specific pedagogy, but would be flexible enough to accommodate a broad range of different and ever-evolving pedagogies. LÄS MER