Sökning: "skolans konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden skolans konflikt.

 1. 1. Grundläggande värderingar : En kritisk diskursanalys av skolans läroplan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Rebecca Hedin; [2019]
  Nyckelord :Läroplan; etik; kristna traditioner; västerländsk humanism; icke-konfessionell undervisning; sekularisering; mångkultur;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna uppsats fokuserar främst på formuleringen i skolans läroplan att skolans etik ska förvaltas av kristna traditioner och västerländsk humanism samt att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Utifrån att jag har granskat och tolkat medias pressbild, de framlagda motionerna och olika vetenskapliga arbeten i ämnet så ställde jag mig följande frågor; vilken mediabild som kommer till uttryck och vilken kritik formuleringen får i motioner samt hur olika forskare tolkar formuleringen. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering inom fritidshemmet : En intervjustudie om fritidspedagogers syn på smågruffandet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Matteus Varli; [2019]
  Nyckelord :Conflict management; youth leisure centre; exercise of power; Foucault; qualitative method; Konflikthantering; fritidshem; maktutövning; Foucault; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : This study is about conflicts – or rather the hassle and fuss – that occur between students in a leisure center and assumes how the teachers who works at the center and that I interviewed experience this, and what approaches they choose when dealing with these types of conflicts. The study has a phenomenological approach and is based on a qualitative method with semistructure interviews. LÄS MER

 3. 3. En fantastisk värdegrund : En tematisk litteraturanalys av tre fantasyböcker och deras kopplingar till skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evelina Pajala; Felicia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Tema; Gullivers resor; Narnia; Nidstången; tematisk studie; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Det här är en tematisk analys av tre fantasyböcker. De tre böcker vi har valt läses av många barn vilket gör att det är intressant att se vad böckerna innehåller och hur deras innehåll går att använda i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER

 4. 4. Läraren och problematiska religiösa åsikter: En kvalitativ studie om lärares förhållningssätt när religiösa åsikter kolliderar med skolans värdegrund

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Claesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har åtagit sig ett tudelat uppdrag genom att både förmedla kunskap och värdegrund. Den senare tycks innehålla motsättningar. Vissa konkreta värden framhålls som centrala samtidigt som skiljda uppfattningar och personliga ställningstaganden ska bejakas. LÄS MER

 5. 5. Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen : En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Wester; [2019]
  Nyckelord :Plats; identitet; sociala geografier; sociala relationer; kön; mellanrum; konflikt; skoletnografi; fotboll; skolgård; barn; pedagoger.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen är att synliggöra och skapa kunskap om skolans fotbollsplan som plats och vilken roll den har i det sociala livet på skolgården. Uppsatsen visar att fotbollsplanen kan förstås som en pluralistisk och föränderlig plats. LÄS MER