Sökning: "skolbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet skolbibliotek.

 1. 1. Bortom det planerade : Folkbibliotekariers arbete med medie- och informationskunnighet gentemot unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Malin Hyttstrand; Patrik Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Folkbibliotek; medie- och informationskunnighet; MIK; ungdomar; folk- och skolbibliotek; informationskompetens; unga; programverksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse how Swedish public libraries work with media and information literacy towards young people. The research questions are What does the youth activity look like in public libraries? How do public librarians use the term media and information literacy? And how is the work with media and information literacy conducted? These are based on the conception of the librarian's knowledge of the concept media and information literacy and Swedish public libraries work for democracy and young people's popular education. LÄS MER

 2. 2. “Man får nog vara kunnig själv” : En kvalitativ studie om lärarstudenters synsätt på skolbiblioteket i sitt kommande yrke.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Michelle Hägg; Jessica Ångman; [2021]
  Nyckelord :Skolbibliotek; skolbibliotekarie; lärarstudenter; lärare; lärarutbildningen; intervjuer.;

  Sammanfattning : The central theme of this study is the school library and how teacher students' view the integration of the library in teaching. Previous research has shown that the teacher programs lack education and knowledge on how to practically make us of the library. LÄS MER

 3. 3. Informationskunnighet och sökkritik i styrdokument : Om skolbibliotek och digital informationssökning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sebastian Stålnacke; Gabriella Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Medie- och informationskunnighet; MIK; informationssökning; digital kompetens; sökkritik; skolbibliotek; skolbiblioteksplan; styrdokument;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine the digital media landscape's requirements for information skills as they are reflected in the governing documents regulating activities in school libraries. This is done through a content analysis based on a theoretical framework, derived from Media and Information Literacy (MIL), that examine the existence of central concepts and how they are presented. LÄS MER

 4. 4. Tråkigt eller chill? : En studie av uppfattningar och tankar kring skolbibliotek hos icke-användare på fyra högstadieskolor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Fried; Karin George; [2020]
  Nyckelord :skolbibliotek; skolbibliotekarie; icke-användare; ungdomar; fokusgrupper; uppfattningar; läsning; värdeteori;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to explore the reasons fifteen-year-old students give for not using their school library. One of the objectives of this study is to contribute to increasing the relevance of school libraries for as many students as possible by investigating what non-users think of their school library. LÄS MER

 5. 5. Böcker, böcker, åter böcker : En diskursanalys av god skolbiblioteksverksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Källstrand Modig; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :skolbibliotek; skolbibliotekarie; Instagram; bildanalys; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to create knowledge about how school librarians construct the image of their work in the school library on social media relating to the conception “Good School Library Practice” that is expressed on the Swedish Instagram account @skolbibliotekarierna (meaning the school librarians). The study uses both discourse and visual analysis to analyze the discourses connected to the main discourse “Good School Library Practice”. LÄS MER