Sökning: "skolbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet skolbyggnad.

 1. 1. Energiberäkning och utvärdering av valbara värmekällor för skolbyggnad vid Miljöbyggnadskrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Karl Larson; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Värmekällor; Skolbyggnad; Bergvärme; Jordvärme; Pelletspanna; LCC;

  Sammanfattning : A school will be built in Upplands Väsby, north of Stockholm, Sweden. The school will be located outside the district heating area. The selected location for the school is also inside a water protection area. LÄS MER

 2. 2. Ombyggnad och ändrad användning av en kulturhistorisk värdefull skola från 1850

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Jörnklev; [2019]
  Nyckelord :Reconstruction; changed use; energy efficiency; regulations; measures; housing shortage; building technology; cultural-historical building; cultural value; housing design; Ombyggnad; ändrad användning; energieffektivisering; regelverk; åtgärder; bostadsbrist; byggteknik; kulturhistorisk byggnad; kulturvärde; bostadsutformning;

  Sammanfattning : Att utnyttja befintliga byggnader som annars står tomma kan vara en del av lösningen på problemet gällande bostadsbrist i Sverige. Vid ändring av äldre bebyggelse som är det viktigt att beakta de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. LÄS MER

 3. 3. Modellering av elproduktion och elektrisk energilagring för ett system med solceller : Dimensionering, ekonomi och klimatpåverkan

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Egerfält; [2019]
  Nyckelord :Energilagring; solceller; skolbyggnad;

  Sammanfattning : An expansion of production of electricity from renewable energy sources is evident both internationally but also in Sweden. One renewable energy source that has great potential and access is solar energy, where solar panels is the prime and most used technique. LÄS MER

 4. 4. En skola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Rosanna Novo; [2018]
  Nyckelord :Skola; skolbyggnad; associativ skolmiljö; Hans Scharoun; tektonik; tegel;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete har jag ritat en skolbyggnad i vilken jag undersökt två ämnen - en associativ skolmiljö samt tektonik. För att sätta mig in den associativ skolmiljö har jag studerat Hans Scharouns arkitektur som betonar skolmiljöns sociala relationer och associationerna mellan individ och samhälle. LÄS MER

 5. 5. Solvallas pre- and primary school

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ellen Forsskåhl; [2018]
  Nyckelord :School; primary school; preschool; Solvalla; Stockholm; Skola; skolbyggnad; Solvalla; Stockholm; förskola; grundskola;

  Sammanfattning : Solvallastaden är en ny stadsdel som planeras i Stockholms västra förorter, i närheten av Bromma flygplats. Idag ligger Sveriges största arena för travsport i området. Framöver kommer området prioritera grönska, möjligheter till idrott, framkomlighet till fots och bostäder. LÄS MER