Sökning: "skolgång placerade barn"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden skolgång placerade barn.

 1. 1. NATURFORM I RÖRELSE : Skolan i Mälarhöjden

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Benjamin Tolis; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : NATURFORM I RÖRELSE – Skolan i Mälarhöjden   Naturform i Rörelse uppstod av en klump lera.    Det hela började med studiebesök på skolor och diverse litteratur i ämnet (bl a annat De Jong och Bjurströms fallstudie, Skolmiljö och välbefinnande – utformning och upplevelse) samt tankar om min egen skolgång. LÄS MER

 2. 2. Pedagogiska inriktningar i förskolan : Varför vårdnadshavare väljer Waldorf- och Montessoriförskolor till sina barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Andersson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Montessori; Pedagogik; Val; Vårdnadshavare; Waldorf;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att ta reda på varför man väljer en Waldorf- eller Montessoriförskola till sina barn och vilka faktorer som påverkar det valet. Underforskningsarbetets gång har vårdnadshavare till förskolebarn som är placerade inom de valda pedagogiska inriktningarna intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Henriksdalsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Kristoffer Hamrin; [2018]
  Nyckelord :Kristoffer hamrin kandidatprojekt henriksdalsskolan;

  Sammanfattning : The plot is located in henriksdal just outside of Stockholm and is next to a major motorway, a residential district and a park. The location is urban and very loud by surrounding car traffic. But it also has a calm west. LÄS MER

 4. 4. ”På fritids finns det många barn, men i skolan har jag mina kompisar” En studie av elever och deras känsla av delaktighet, gemenskap och utanförskap i särskild undervisningsgrupp respektive ordinarie skola. ”At after school-club there’s lots of children, however my friends are at school” A study of pupils and their feeling of inclusion and exclusion in a special education group compared to ordinary school.

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Hedblom; Susanne Johannesson; [2017]
  Nyckelord :delaktighet; gemenskap; elevperspektiv; språkstörning; särskild undervisningsgrupp; utanförskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med studien var att ta reda på hur en grupp elever med diagnosen språkstörning upplever sin skolgång när det gäller delaktighet, gemenskap och utanförskap i särskild undervisningsgrupp respektive ordinarie skola. Förväntat kunskapsbidrag Under studietiden har vi mött forskning som tyder på att det är ogynnsamt och diskrimi-nerande att placera elever i särskild undervisningsgrupp, men vi har haft svårigheter att hitta forskning som baserats på elevens egen upplevelse. LÄS MER

 5. 5. Placerade barns skolgång : En studie om ungdomar som är eller har varit placerade i samhällsvård och deras upplevelse av skolgång, stöd och relationer i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ulrica Andersson; [2015]
  Nyckelord :Children in residential care; schooling; relationships; Barn i samhällsvård; skolgång; relationer;

  Sammanfattning : Enligt både svensk och internationell forskning är placerade barns skolgång bristfällig. Syftet med denna studie är att utifrån ett barnperspektiv undersöka hur placerade ungdomar mellan 16- och 20 år har upplevt/upplever sin skolgång och hur samspelet mellan dem och lärarna har sett ut, och även om de har fått särskilt stöd under sin skoltid. LÄS MER