Sökning: "skolhem"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet skolhem.

 1. 1. Bildbar och ofarlig för omgivningen : En studie av 18 sinnesslöa skolhemselever vid Västmanlands sinnesslöanstalt å Sofielund, 1897-1906

  Kandidat-uppsats, Historia

  Författare :Björn Johansson; [2011]
  Nyckelord :Sinnesslöhet; resocialiseringsideal; uppfostran; institutionalise-ring; skolhem;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska hur resocialiserings- och uppfostrans-ideal av sinnesslöa fungerade vid Västmanlands sinnesslöanstalt å Sofielund. Studien är en fallstudie med individfokus, som följer 18 intagna skolhemsele-ver vid sinnesslöanstalten i Sofielund. LÄS MER

 2. 2. Lövsta skolhem : Ett förbättrat samarbete genom strukturförändring

  Kandidat-uppsats, Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Desislava Rundqvist; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Behandlingsassistenter och lärare på Lövsta skolhem, ett behandlingshem för ungdomar mellan 12-21 år, har i nuläget svårigheter att enas om hur skolgången ska bedrivas och finna en bra samarbetsform för skolundervisningen. Syftet med studien är att belysa den framväxande organisationsutvecklingen på Lövsta skolhem och utveckla konkreta förslag för behandlingsassistenter och lärare att finna samarbetsformer och en gemensam målbild för de omhändertagna ungdomarnas skolgång. LÄS MER