Sökning: "skolidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet skolidrott.

 1. 1. Ungdomars motivation för skolidrotten respektive föreningsidrotten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Christofer Jonsson; [2019]
  Nyckelord :bedömd; föreningsidrott; grupp; intervjuer; motivation; skolidrott; övningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om elevers motivation för skol- respektive föreningsidrott. Forskning visar att många elever tycker att skolan är tråkig och motivationen är låg hos dem. LÄS MER

 2. 2. "Prestationsångest: gör om när du får ett B" : En studie om elevers uppfattning och upplevelse av stress, prestationsångest och betygshets i skolämnet Idrott och Hälsa.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Hanna Stange; [2019]
  Nyckelord :stress; performance anxiety; grading; school sports; stress; prestationsångest; betygshets; skolidrott;

  Sammanfattning : Pupils today put high demands on their performance and getting good results is something that has become like an obsession. Stress in school and performance anxiety is something that is often addressed in television, social media and in newspapers. LÄS MER

 3. 3. Skolidrott, varför inte? : Intervjustudie om orsaker till att inte vilja delta på skolidrotten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathilda Hagman; Sofia Tenglin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine and compare the perspectives of students and physical education teachers about why students do not want to participate in physical education. We have chosen a qualitative approach including eight interviews, six with students and two with physical education teachers. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers attityder till idrott i olika former : En kvantitativ studie om gymnasieelevers attityder till idrott i skolan och på fritiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Christoffer Tarabay; [2018]
  Nyckelord :School sports; spontaneous sports; organized sports; gender; sport forms; attitude; Skolidrott; spontanidrott; föreningsidrott; kön; idrottsformer; attityd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skolidrottens betydelse för unga kvinnors hälsa och välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonas Ermann; Simon Källström; [2018]
  Nyckelord :socialt arbete; skolidrott; hälsa; välbefinnande; psykisk hälsa; psykisk ohälsa; fysisk hälsa; idrott;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilken betydelse unga kvinnor menar att skolidrotten har och har haft för deras hälsa och välbefinnande. Unga kvinnor är en särskild utsatt grupp när det kommer till psykisk ohälsa, och fysisk aktivitet skulle kunna vara lösningen på detta. LÄS MER