Sökning: "skolkurator"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet skolkurator.

 1. 1. Skolkuratorers arbete på högstadieskolor : En kvalitativ studie av skolkuratorers möjligheter och begränsningar för att främja ungdomars psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Finnhult; Maja Ekelius; [2022]
  Nyckelord :School counselor; high school students; mental illness; opportunities; limitations; resources; Skolkurator; högstadieelever; psykisk ohälsa; möjligheter; begränsningar; resurser;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to gain an increased knowledge of the work that school counselors carry out in junior high schools to promote mental health and what opportunities and limitations there are in the profession as a school counselor. The empirical material has been collected through six semi-structured interviews with school counselors who work at various junior high schools. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa har aldrig ökat så mycket som nu : En kvalitativ studie om skolkuratorers syn på och förebyggande arbete av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olivia Hanna; Marina Jeretsian; [2022]
  Nyckelord :Skolkurator; psykisk ohälsa; handlingsutrymme; förebyggande arbete; barn och unga;

  Sammanfattning : I stor omfattning har psykisk ohälsa sedan mitten av 1900 talet ökat bland barn och unga. Unga med återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats varav förskrivningen av depressiva läkemedel har haft en kraftig ökning. LÄS MER

 3. 3. ”Psykisk ohälsa hos elever kan minskas om skolan gör ett gott arbete” : En kvalitativ studie om skolkuratorers arbete mot psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beroulla Bahnaneh; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; KASAM; preventive work; school counselor; system theory; Förebyggande arbete; KASAM; psykisk ohälsa; skolkurator; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka hinder skolkuratorer ställs inför när det gäller att förebygga psykisk ohälsa och vilka strategier de använder i arbetet med att ge stöd till eleverna i skolan. Syftet är även att undersöka hur samverkan mellan skolkuratorer och lärare ser ut när det gäller arbetet mot psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. ”Använd min kompetens” : En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelser i arbetet med barn som lever i svåra hemförhållanden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Matilda Ståhlgren; Filippa Sjödahl; [2022]
  Nyckelord :Children and young adults; school counselor; mandate; resources; professional role; student health and children in difficult home environments.; Barn och unga; skolkurator; handlingsutrymme; resurser; yrkesroll; elevhälsa och barn i svåra hemmiljöer.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze school counselors' experience regarding their work with children living under difficult home conditions. The objective is the counselors' view on their profession, their perceived mandate within their professional role, and the resources allocated to them. LÄS MER

 5. 5. Skolsocialt arbete på gymnasiet : Skolkuratorernas förutsättningar att arbeta utifrån evidensbaserad praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sandra Lindström; [2022]
  Nyckelord :school social work; school health service; school counselor; evidence-based practice; EBP; new institutional theory; skolkurator; elevhälsa; skolsocialt arbete; evidensbaserad praktik; EBP; nyinstitutionell teori; organisationsteori;

  Sammanfattning : School counsellors have been an occupation in Sweden since the 1940s but despite this, there is very little knowledge and research about school counsellors’ preconditions according to their work. This study aims to examine in what frequencies school counsellors’ use evidence-based methods in their work with students in senior high school. LÄS MER