Sökning: "skolledare rektor fysisk aktivitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden skolledare rektor fysisk aktivitet.

 1. 1. Attityden till fysisk aktivitet : En kvalitativ studie om attityder till fysisk aktivitet på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Kalle Sigfridsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; attityder; ramfaktorer; integrering; fritidspersonal; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka personalen på fritidshemmet och skolledningens attityd till fysisk aktivitet, samt hur planering läggs upp för att integrera fysisk aktivitet inom fritidshemmets arena. Den metod som jag valt att använda mig är intervjuer med personalen som är jobbar inom fritidsverksamheten och även skolledningen för att få två olika perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Skolledares inställning till fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tomas Marandi Roos; Carolin Lövkvist; [2014]
  Nyckelord :skolledare rektor fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med arbetet var att undersöka skolledares syn på fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa. Följande frågeställningar behandlades: Vilken inställning har skolledarna till fysisk aktivitet?, Vilken syn har de på ämnet idrott och hälsa?, Vilka möjligheter till ökad fysisk aktivitet i skolan identifierar skolledarna? och Hur ser skolledarna på skolans roll när det gäller elevernas fysiska aktivitet utanför skoltid?Metod: Studien bygger på 17 kvalitativa intervjuer med skolledare, genomförda av tre forskare vid GIH år 2002. LÄS MER