Sökning: "skolmåltid"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet skolmåltid.

 1. 1. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk skolmåltid? - Fyra lärares och elva elevers uppfattningar om den pedagogiska skolmåltiden

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valbona Kaba El-Jabi; Tanja Christoffersson; [2018]
  Nyckelord :hälsofrämjande; inflytande; pedagogisk skolmåltid; roller; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Christoffersson, Tanja och Kaba El-Jabi, Valbona (2018). Pedagogisk skolmåltid? – Fyra lärares och elva elevers uppfattningar om den pedagogiska skolmåltiden. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Matsvinn inom skolmåltider - En utforskande studie som visar vikten av kommunikation inom kommunal skolmåltid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Nazila Fakhraee Tabar; Malin Karlsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Ekonomi; Göteborgsmodellen; kommunikation; Matsvinn; Miljö; Skolkök;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett problem som förekommer längs hela livsmedelskedjan och leder till att mat produceras i onödan. Det bidrar till utsläpp som påverkar miljön negativt. Därför finns det ett stort behov av att förebygga matsvinn för en mer hållbar livsmedelskedja. LÄS MER

 4. 4. Vem har rätt till specialkost i skolan? : En kvalitativ studie om kommuners arbete och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Evelina Kohlm; Felicia Thylander; [2017]
  Nyckelord :skolmåltid; måltidsservice; önskekost; födoämnesallergi; livsmedelstrender;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Varför slänger ni mat? : Vad som påverkar högstadieelevers tallrikssvinn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sanna Henriksson; [2017]
  Nyckelord :FAMM; hälsa; miljö; matsvinn; skolmåltid och skolrestaurang;

  Sammanfattning : .... LÄS MER