Sökning: "skolmassage"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet skolmassage.

  1. 1. Massage i skolan : varför då?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Christine Cederloo; [1999]
    Nyckelord :Education; barnmassage; beröring; kompismassage; massage; skolmassage; Pedagogik;

    Sammanfattning : Många barn är idag både stressade och spända och klimatet på skolorna blir allt hårdare. Finns det någon metod som förhindrar att denna negativa utveckling fortsätter? Att i skolorna arbeta med kompismassage tror jag till viss del kan hjälpa. LÄS MER