Sökning: "skolmat"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet skolmat.

 1. 1. Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Johansson; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; närvarofrämjande arbete; skolnärvaro; tillgänglig lärmiljö; Photovoice;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsans närvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. LÄS MER

 2. 2. ”Vill vi ha förändring så måste vi ju göra nånting!” : hur två kommuner lyckats inkludera andelsjordbruk i den offentliga upphandlingen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Östensson; [2018]
  Nyckelord :andelsjordbruk; skolmat; Sollefteå; Kramfors; direktupphandling; relationsmat;

  Sammanfattning : Sveriges beredskap vid en eventuell kris är mycket låg och vi är idag bara självförsörjande på mjöl, morötter och socker. Ett sätt att stimulera det svenska jordbruket kan vara en högre grad av samverkan mellan myndigheter och producenter. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar skollunchen elevers kognition? En systematisk översiktsartikel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Kerstin Nylander; Erika Lekemo; [2017-06-02]
  Nyckelord :skollunch; kognition; koncentration; arbetsminne; uppmärksamhet; problemlösning; school lunch; cognition; concentration; working memory; attention; problem solving;

  Sammanfattning : AbstractTitle: How does school lunch affect pupils cognition? A systematic review.Author: Erika Lekemo and Kerstin NylanderSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna winkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 04, 2017Background: Good eating habits are important for children’s physical and mental development. LÄS MER

 4. 4. Köttfri och Köttfrihet : - En antropologisk studie om motståndet till den köttfria dagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Tilda Hansson; [2017]
  Nyckelord :Köttfri; Vegetarisk dag; skolmat;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie av motståndet mot den köttfria dagen i skolan ur ett symboliskt perspektiv. Den undersöker symbolens innebörd och betydelse för motståndarna och jämför sedan dessa gentemot symbolens tilltänkta. Studien visar på att en symbol kan ha olika betydelser samt vara av olika karaktär beroende på vem mottagaren är. LÄS MER

 5. 5. Vegetarisk lunch i skolan : Elevernas inställningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Felicia Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Vegetariskt; skollunch; vegetarisk skolmat; matval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER