Sökning: "skolmatsal"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet skolmatsal.

 1. 1. En skola i Solvalla

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Paulina Aydin; [2018]
  Nyckelord :skola; Solvalla; orange; arkitektur; konst; förskola; lågstadieskola; kandidatprojekt; arkitekturprojekt;

  Sammanfattning : I västra Stockholm, i ett område kallat för Solvalla, planeras en ny stadsdel med många nya bostäder. I samband med detta planeras följaktligen nya förskolor och skolor. LÄS MER

 2. 2. Andra slänger mat, inte jag : Nudging för mindre matsvinn i skolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Philip Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Nudging; behavior change; food waste; school canteen; sustainable development; Nudging; beteendeförändring; matsvinn; skolmatsal; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett problem som genomsyrar hela livsmedelskedjan och ger upphov till ekonomiska förluster, negativ miljö- och klimatpåverkan och utömning av ändliga resurser. Den förändring som krävs för att motverka dessa negativa effekter är enorm. LÄS MER

 3. 3. Skolmatsalsmiljö och schemaplanering ur ett hälsoperspektiv : Kvalitativ ansats

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Madelene Byström; [2015]
  Nyckelord :Schedule planning; environment; school canteen; pupil; health perspective; Schemaplanering; miljö; skolmatsal; elever; hälsoperspektiv; måltid;

  Sammanfattning : To investigate if the student’s school centeent, and that planning of the school lunch is done from a health perspective.   Qualitative research approach was used, including both interviews and observations, to view the purpose. Evidence was collected using a participating observer, semi constructed questions and structured observation. LÄS MER

 4. 4. Är skollunchen god, hälsosam och lustfylld? : En enkätundersökning i årskurs sex och åtta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Henriques; Charlotte Linde; [2014]
  Nyckelord :Skola; lunch; elever; skolmåltid; lunchvanor; skolmatsal; goda matvanor; ungdomar; närliggande matalternativ; miljö;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien är att genom ett hälso- och miljöpsykologiskt perspektiv ta reda på vad elever i årskurs sex och åtta har för lunchvanor under skoltid och vad som kan påverka dessa. För att uppnå vårt syfte har vi valt följande frågeställningar:På vilket sätt skiljer sig elevernas lunchvanor åt i olika åldrar i studien?Hur skiljer sig elevernas lunchvanor åt på olika skolor i studien beroende på vilken tillgång de har till närliggande matalternativ?Hur upplever eleverna i studien att de olika skolornas policy angående lunchvanor ser ut?MetodStudien är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär och bygger på en enkät som undersökningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Förbättring av ljudmiljö med produktutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Josefine Strahl; Matilda Ottosson; [2013]
  Nyckelord :Ljudabsorption; Produktutveckling; Möbeltass; Möbeldesign; Design; Ljud; Inredning; Skolmatsal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER