Sökning: "skolmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet skolmiljö.

 1. 1. Hur arbetar man förebyggande med droger i skolmiljö?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alex Wendel; Nordhöj Fredrika; [2021]
  Nyckelord :droger; förebyggande; drogprogram; skolmiljö;

  Sammanfattning : This essay will address how teachers pursue preventive work against drug abuse in aschool Environment. It will be addressed on a national and international level. The essay will highlight different programs and approaches, based on three perspectives, the teacher's, the parents' and the student's. LÄS MER

 2. 2. How Online Stock Trading Learning Platforms Can Contribute To Financial Literacy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nils Fohlin; [2021]
  Nyckelord :Lean UX Development; Minimum Viable Product; Financial Literacy; Stock Market Trading; Stock Market Learning;

  Sammanfattning : Prior studies have shown that investment knowledge and motivation increases when students in a school setting have access to a stock trading learning platform.  This thesis aims to further investigate if a stand-alone online stock trading learning platform, on its own, can help non stock investors understand financial literacy concepts. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner för barn och ungdomar i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Liselott Prestjan; Martina Odenius; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; interventions; students; school environment; arbetsterapi; interventioner; elever; skolmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka arbetsterapeutiska interventioner som genomförs för barn och ungdomar i skolan. Metoden som användes var en kvalitativ metod där sju yrkesverksamma arbetsterapeuter anställda på skola och barn- och ungdomshabiliteringen intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide för att ta del av deras erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Hur tydligt är begreppet tydlig? : En studie om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur undervisning och skolmiljö kan anpassas för elever diagnosticerade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Oscar Studeny; [2018]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; autism; diagnos; psykologutlåtande; anpassningar; god undervisning; undervisningsstrategier; skola; skolpsykolog;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i det ökade intresset för neuropsykiatriska diagnoser i samhället och det fokus som skolan under en längre en tid haft på elever i behov av anpassningar. Genom en kvalitativ textanalys av skriftliga psykologutlåtanden och en enkätundersökning med specialpedagoger och speciallärare är avsikten att bidra med ökad kunskap om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur skolan kan skapa en god lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 5. 5. Implementering av programmering i grundskolan : En kvalitativ studie om implementering av programmering i grundskolan baserad på lärarnas inställning inför implementering till HT18

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Elina Strindby; Sofia Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Implementering; programmering; grundskola;

  Sammanfattning : Regeringens nya reform bygger på en helhjärtad satsning i digitalisering, deras vision är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En av de åtgärder som följer med reformen innefattar implementering av programmering i grundskolan, till höstterminen 2018. LÄS MER