Sökning: "skolor med begränsat mottagande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skolor med begränsat mottagande.

  1. 1. "Jag vill bli hörd" - en studie om hur gymnasieelever med autism ser på sitt eget stödbehov

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Linn Gärtner; [2017]
    Nyckelord :autism; elever i behov av särskilt stöd; skolor med begränsat mottagande; sociala praktiker; stödåtgärder;

    Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien kan bidra till att öka kunskapen om hur elever med diagnosen autism ser på sitt eget stödbehov i gymnasieskolan. Diagnosen autism är ett spektrum och olika individer upplever skolgången olika. LÄS MER